Brugerdiskussion:Rosenquist~dawikiquote

Fra Wikiquote
Spring til navigation Spring til søgning

Det grundlæggende ideal hos Rosenquist kan formuleres i følgende fem citater:

Kun et mål er højere og mere ædelt end ytringsfriheden - og dette ene mål er bevarelse af den blixenske mytologi.
Ligesom man ikke fængsler en Voltaire, fængsler man heller ikke en Rosenquist.
Dansk Wikipedia med søster-projekter bør ikke indeholde eftermæle-ødelæggende redigeringskonflikter.
At være en sagnfigur i cyberspace og have speciale i citater af kunstnere og kulturpersonligheder med mytisk og romantisk karakter.
At være en sagnfigur i lighed med Dunyazade holdende en symbolsk og sødtduftende uskyldslilje.

Signeret af Rosenquist, 27. april 2015, 16:02 (UTC)

Information om nærværende brugerkonto:

Nærværende brugerkonto stopper sit redigeringsarbejde den 15. maj 2015. Dette er en naturlig og ufravigelig konsekvens af brugerkontoens vanærede, miskrediterede og besmudsede brugerdiskussionsside. Kun brugerkontoens sider vil fortsat blive ajourført.

Efter en samlet oprydning i redigeringskonflikten på dansk Wikipedia og i dens afsmittende aspekter på søster-projekter samt efter en samlet genoprettelse af brugeromdømmet, vil Rosenquist genoptage redigeringsarbejdet og skifte brugernavn til Dunyazade.

Signeret af Rosenquist, 15. maj 2015, 21:58 (UTC)

Gendrivelse af uholdbar argumentation fra Sarrus og Simeon Dahl:

Hejsa Rosenquist. Har du overvejet at blive administrator her på dansk Wikiquote? - Du ser ud til at have godt styr på det, og vi kan altid godt bruge en ekstra hånd til citatsamlingen. Hvis du har lyst til at hjælpe med fjernelse af vandalisme, hjælpe brugere og tilsvarende, så syntes jeg bestemt, at du skal skrive en anmodning om administratorstatus. Du har i hvert fald min støtte. Tænk over det. - Simeondahl (diskussion) 16. januar 2013, 19:13 (UTC)

Indlæg til Simeon Dahl: Rosenquist har søgt for et års tid siden [Idealet for brugerkontoen Rosenquist er blandt andet at være en uskyldsren sagnfigur med speciale i citater af kunstnere og kulturpersonligheder med mytisk og romantisk karakter. Det er således ødelæggende for dette ideal, når brugeren Sarrus - via sit indlægs henvisning til usobert og ikke-uskyldsrent materiale - forulemper målsætningen hos Rosenquist om at være uskyldsren. Den benævnte forulempelse bør i retfærdighedens navn anses for en provokerende handling fra brugeren Sarrus - udført uden respekt for idealet hos Rosenquist.], Jævnfør: Wikiquote:Anmodning om administratorstatus. - Sarrus (diskussion) d. 17. januar 2013, 15:01 (UTC)

En personlig og velovervejet besked til brugeren Sarrus: Undlad venligst at besvare indlæg fra andre brugere på mine vegne og på min diskussionsside. Såfremt brugeren Simeon Dahl skriver et indlæg til mig vedrørende mulig administratorstatus, giver jeg selv en besvarelse efter moden betænkningstid. Såfremt Simeon Dahl behøver en besvarelse fra dig vedrørende en given sag eller et givent spørgsmål, vil han sandsynligvis rette henvendelse til dig på din diskussionsside. Undlad venligst også at skrive usobre og ramsaltede indlæg på min brugerdiskussionsside. Når mit speciale er citater af kunstnere og kulturpersonligheder med mytisk og romantisk karakter som eksempelvis baronesse Karen Blixen, bør min brugerdiskussionsside ikke indeholde usobre og ikke-uskyldsrene udsagn vedrørende andre og eksterne Wikimedia-projekter. Mine nuværende redigeringer og mit nuværende arbejde på dansk Wikiquote er sagligt, konstruktivt og positivt. Dette arbejde bør derfor - ligesom idealet for brugerkontoen Rosenquist - ikke ødelægges af usobre og ikke-skyldsrene udsagn fra dig på min brugerdiskussionsside. Såfremt min Wikiquote-arbejdsmoral vedvarende skal opretholdes, bør de omtalte udsagn venligst overstreges af dig i erkendelse af din ugerning. Såfremt dit nuværende indlæg ikke bliver overstreget, vil mit Wikiquote-arbejde i sagens natur stoppe - og senest per 15. maj 2015. - Mvh. Rosenquist (diskussion) 20. juli 2013, 15:47 (UTC)

På den dansksprogede Wikipedia er det helt normalt at deltage i debatter og samtaler på andre brugeres brugerdiskussionssider, så jeg kunne jo ikke vide, [Uvidenhed er ingen undskyldning.] at det ville genere dig. [Det er ikke et spørgsmål om, at det usobre og ikke-skyldsrene indlæg fra Sarrus skulle genere undertegnede. Det er derimod et spørgsmål om følgende to forhold: Dels at det pågældende indlæg og dets henvisning forulemper idealet for brugerkontoen Rosenquist - og deraf vanærer Rosenquists brugeromdømme. Dels at en given Wikiquote-skribent, hvis arbejdsområde er citater af finkulturelle kunstnere og kulturpersonligheder med mytisk og romantisk karakter, bør stoppe sit arbejde af moralske grunde i tilfælde af et miskrediteret brugeromdømme.] Desuden er brugerdiskussioner ikke brugerens ejendom, [Det afgørende forhold i sagen er ikke ejerforhold. Derimod er sagens afgørende forhold, at såvel brugersider som brugerdiskussionssider er brugerens profilbillede over for almenheden - og en miskreditering af dette profilbillede bør afstedkomme en tilbageføring til situationen forud for den benævnte miskreditering.] så man kan ikke forhindre andre i at skrive [Problemstillingens æble er ikke at forhindre andre i at skrive saglige og seriøse indlæg. Derimod er problemstillingens æble at forhindre andre i at vanære Rosenquists brugerdiskussionsside - og dermed miskreditere Rosenquists profilbillede over for almenheden.] på den. Men når det er sagt, kunne jeg jo have ventet [Selverkendelse er af det gode - og det er korrekt, at brugeren Sarrus burde have ventet med at tilføje sit usobre og ikke-uskyldsrene indlæg.] med at skrive noget angående ovenstående, indtil du eventuelt havde oprettet en ny anmodning. Dér har alle i hvert fald fri taleret. [Der er ikke fri taleret i den benævnte sammenhæng, eftersom injurierende og personfølsomme oplysninger ikke må offentliggøres på dansk Wikiquote.] Desuden har indholdet af nærværende brugerdiskussionsside ikke noget at gøre med, hvad du ellers foretager dig her på dansk Wikiquote, [Sagen handler ikke om, hvorvidt indholdet af Rosenquists brugerdiskussionsside påvirker det udførte Wikiquote-arbejde. Derimod handler sagen om, hvorvidt indholdet af Rosenquists brugerdiskussionsside miskrediterer Rosenquists brugeromdømme som Wikiquote-skribent med speciale i citater af kunstnere og kulturpersonligheder med mytisk og romantisk karakter.] hvorfor dets indhold ikke bør have indflydelse på dette. Du kan eventuelt vælge at arkivere siden. [En arkivering af Rosenquists brugerdiskussionsside er ikke en løsning af problemstillingens æble: At opnå og opretholde idealet for brugerkontoen Rosenquist. Derimod vil en tilbageføring af Rosenquists brugerdiskussionsside til situationen forud for det usobre og ikke-skyldsrene indlæg fra Sarrus være en løsning af problemstillingens æble.] - Sarrus (diskussion) 21. juli 2013, 08:03 (UTC)

En præcisering af en række forvekslinger hos brugeren Sarrus: Citatsamlingen dansk Wikiquote og encyklopædien dansk Wikipedia er forskellige Wikimedia-projekter med forskellige formål og differentieret indhold. Disse projekter bør grundlæggende ikke forveksles eller jævnstilles med hinanden. Såfremt noget er normalt på dansk Wikipedia, behøver dette noget ikke nødvendigvis at være normalt på dansk Wikiquote - og omvendt. En brugerdiskussionsside er relateret til en specifik og konkret brugerkonto - og dermed har brugerdiskussionssiden et tilhørsforhold til selvsamme brugerkonto. Dette tilhørsforhold bør grundlæggende ikke forveksles med et ejerforhold. Såfremt nogen - eksempelvis brugeren Sarrus - skriver usobre og ikke-uskyldsrene indlæg på Rosenquists brugerdiskussionsside, vil disse indlæg ødelægge idealet for Rosenquist brugeromdømme som Wikiquote-skribent - og deraf samtidig undergrave Rosenquists arbejdsmoral på dansk Wikiquote. Det er således ganske uretfærdigt, at Wikiquote-skribenter kan miskreditere hinandens brugerdiskussionssider uden tilsyneladende mulighed for efterfølgende oprydning. - Mvh. Rosenquist (diskussion) 21. juli 2013, 17:25 (UTC)

Man bør i sagens natur overholde almengyldige samfundsnormer vedrørende kommunikation mellem mennesker [Problemstillingens æble omhandler hverken almengyldige samfundsnormer eller kommunikation mellem mennesker. Derimod handler problemstillingens æble - som tidligere nævnt - om at opnå og opretholde idealet for brugerkontoen Rosenquist. Dette ideal bør blandt andet tilvejebringes via en legitimering af muligheden for oprydning i vanærende udsagn.] og således afholde sig fra personangreb og nedladende sprogbrug, men det falder ovenstående indlæg fra den 17. januar 2013 ikke under. [En given vurderingen af et givent brugeromdømme-ødelæggende indlæg på en given brugerdiskussionsside bør foretages af den miskrediterede bruger. Derfor er vurderingen fra brugeren Sarrus uden relevans for sagen og dens eventuelle løsningsmuligheder.] Det var blot en henvisning [Dette er ikke korrekt. Det omtalte indlæg af den 17. januar 2013, kl. 15:01 er mere end blot en henvisning til en administratoranmodning. Det er ydermere en henvisning til en række negative og uretfærdige omstændigheder uden relevans for nærværende brugerdiskussionsside. Dertil kommer, at selve idealet for brugerkontoen Rosenquist - som tidligere nævnt - ødelægges af det pågældende indlæg og dets henvisning.] til den administratoranmodning, som du havde skrevet ved en tidligere lejlighed, og den er offentligt tilgængelig. [En given anmodning om administratorstatus bør, såfremt den - som i den pågældende situation - afvises af ugyldige grunde, ikke drages frem efterfølgende henblik på ødelæggelse af Rosenquists brugeromdømme.] Men man kan altså ikke holde vandtætte skodder mellem sine brugerkonti på forskellige Wikimedia-projekter, [Dette er ikke korrekt. Det forholder sig rettelig således i cyberspace, at man - netop ved at have forskellige brugerkonti på forskellige Wikimedia-projekter - kan holde forskellige grader af online distance mellem sine forskellige brugerkonti. Dette gælder almengyldigt - uanset om man uden for cyberspace skulle være den samme person på de forskellige Wikimedia-projekter.] selvom disse måtte have forskellige regler. Man er trods alt den samme person på alle Wikimedia-projekter. Hvis du således ikke havde haft den fortid [Det væsentlige for sagen er ikke selve fortiden i dens egenart. Derimod er det væsentlige for sagen, hvorledes der kan foretages en lovformelig oprydning i fortiden.] på dansk Wikipedia [Det, der sker på dansk Wikipedia, er grundlæggende uden relevans for dansk Wikiquote - og omvendt.], som tilfældet er, havde jeg sandsynligvis behandlet dig anderledes, omend jeg stadig havde fjernet overstregningen, da man ikke kan tillade sig [Sagen handler ikke om at tillade sig noget. Derimod handler sagen om at handle moralsk, sobert og ærekært - og således fjerne usobre og ikke-uskyldsrene udsagn af følgende to bevæggrunde: Dels at opnå og opretholde idealet for brugerkontoen Rosenquist. Dels at forsvare Rosenquists finkulturelle arbejdsområde - og deraf undgå nye MØ-situationer, hvor en ikke-rettidig oprydning i en Wikimedia-redigeringskonflikt, der burde have været fjernet og tilbageført til situationen før dens oprindelige udgangspunkt, tjener som inspirationskilde til yderligere usobre og ramsaltede forhold i et andet medie end dansk Wikipedia og Wikiquote. Den virkelige MØ-situation er i denne sammenhæng en konsekvens af en sådan ikke-rettidig oprydning af den forudgående Wikimedia-redigeringskonflikt - altså en ikke-rettidig oprydning, hvis gennemførelse blev forhindret af den despotiske administrator Palnatoke og hans medskyldige håndlangere.] at overstrege eller ændre andres indlæg på diskussionssider. Noget helt andet er, at en af grundene til, at der er færre regler på dansk Wikiquote, er, at der er færre brugere til at diskutere dem og skrive dem. - Sarrus (diskussion) 21. juli 2013, 18:46 (UTC)

Jeg håber, at det er okay jeg blander mig. Jeg ser ikke nogen grund til, at en henvisning som Sarrus lavede skal tages personligt, [Det væsentlige for sagen er ikke de personlige forhold. Derimod er det væsentlige for sagen de faglige forhold - og herunder mulige foranstaltninger mod nye MØ-situationer.] jeg ved også godt, hvorfor han gjorde det. Jeg tror [Et menneskes tro og tvivl hører til i Guds hus - og er således uden relevans for den pågældende sag og dens løsningsmuligheder.] ikke Sarrus ønsker, at du bliver administrator på dansk Wikiquote efter en evighedsblokering [Den evighedsblokering, der for øjeblikket er gældende på et andet og eksternt Wikimedia-projekt, er ugyldig og formalia-fravigende. Derfor bør den i retfærdighedens navn ikke have indflydelse på den benævnte administratoranmodning.] på et andet Wikimedia-projekt. Angående den overstregning: Så bør den ikke overstreges, eftersom den ikke er forkert. [Det væsentlige for sagen er ikke et spørgsmål om, at noget skulle være forkert. Derimod er det væsentlige for sagen et spørgsmål om, at noget er usobert og ramsaltet i forhold til Rosenquists brugeromdømme - og i det lys er en oprydning eller overstregning ganske lovformelig.] Fuld forståelse for, at du syntes [Det faglige grundlag bag målsætningen om at fjerne de usobre og ramsaltede udsagn er ikke udgjort af et spørgsmål om at synes noget eller at have en holdning til noget. Derimod er målsætningens faglige grundlag udgjort af en ren og holdningsfri faglighed - i form af mere end syvs års research i den blixenske mytologi med indsamling af dokumentation og baggrundsmateriale. De usobre og ramsaltede udsagn bør således fjernet i overensstemmelse med en holdningsfri objektivitet.] den er upassende, men så må du gerne arkiver siden. [Sagen bliver ikke løst via en arkivering af Rosenquists brugerdiskussionsside. Derimod vil sagen blive løst via en samlet fjernelse og tilbageføring af de usobre og ikke-uskyldsrene indlæg til situationen før deres oprindelige udgangspunkt.] Dog vil jeg lige sige noget om den evighedsblokering som Sarrus nævnte tidligere: Du bliver ikke blokeret, hvis du ikke laver vandalisme, men husk nu ikke at overstrege, fordi du personligt [Rosenquist har ingen personlige aktier i sagen og dens løsningsmuligheder.] ikke synes om en kommentar. Du har mange gode bidrag på dansk Wikiquote, og det ville da være en skam at miste dig her på dansk Wikiquote. [Det er korrekt, at det ville være en skam at miste Rosenquist fra dansk Wikiquote. Imidlertid vil dette tab for dansk Wikiquote være uundgåeligt, såfremt en samlet fjernelse og tilbageføring af sagen til situationen før dens oprindelige udgangspunkt ikke gennemføres. Nyttefilosofisk anskuet står dansk Wikiquote ved følgende korsvej: Enten at skulle lide et betydningsfuldt tab af nye citater, såfremt ingen oprydning gennemføres, - eller omvendt at kunne undgå et betydningsfuldt tab af nye citater, såfremt en samlet oprydning gennemføres.] Du skal bare lige huske at respektere regler og retningslinjer, [Det er i overensstemmelse med regler og retningslinjer på dansk Wikiquote at modarbejde administratorenes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden.] da de ikke er der uden bagtanke. Jeg prøver ikke at hænge nogle ud her, husk det. Det var bare lige en kortfattet besked, jeg lige ville af med - en besked skrevet på iPhone, så der kan være stavefejl eventuelt. - Simeondahl (diskussion) 22. juli 2013, 23:38 (UTC)

Signeret af Rosenquist, 15. marts 2015, 17:02 (UTC)

Gendrivelse af uholdbar argumentation fra Simeon Dahl:

Hej Rosenquist. Jeg kan se, at du stadig gerne vil henvise folk til en hadeside [Det er ikke et spørgsmål om at henvise folk til en hadeside. Det er derimod et spørgsmål om at gøre folk opmærksomme på den despotiske mentalitet hos visse administratorer af dansk Wikipedia. Det er netop denne despotiske mentalitet som har fremprovokeret det disharmoniske redigeringsmønster hos Rosenquist på dansk Wikipedia - og det er samtidig i lyset af den pågældende despotiske mentalitet, at man skal se Palnatokes regelstridige offentliggørelse af private e-mails. Denne offentliggørelse har tjent som det regelstridige udgangspunkt for den ugyldige og formalia-fravigende evighedsblokering af brugerkontoen Rosenquist.] som omhandler andre bruger [Den benævnte hadeside omhandler ikke de traditionelle brugere af dansk Wikipedia. Derimod omhandler hadesiden de specifikke administratorer, der i særdeleshed har udvist despotisk fremfærd og forskelsbehandling på dansk Wikipedia.] på Wikimedia, dette er ikke tilladt [Det er gyldigt og lovformeligt at foretage en test-redigering af et hadeside-hyperlink i en sandkasse. Der er på dansk Wikiquote ingen regler og retningslinjer for karakteren af en given test-redigering i en given sandkasse.]. Det er lige meget om det er din diskussionsside eller sandkasse, du fremviser stadig et hadelink som er krænkende [Den benævnte hadeside er ikke reelt krænkende - og slet ikke i forhold til de brugervenlige administratorer. Derimod er hadesiden præget af konstruktiv og berettiget kritik af de specifikke administratorer, der - som tidligere nævnt - i særdeleshed har udvist despotisk fremfærd og forskelsbehandling på dansk Wikipedia.] på visse brugere. Du bedes fjerne dette link ellers bliver jeg nødsaget til at slette siden [Det er ikke acceptabelt at slette andres sandkasser uden deres samtykke. Sagen omhandler ikke sandkassen i sin egenart, men derimod et hadeside-hyperlink i en gyldig sandkasse-test-redigering.]. Det er faktisk imod reglerne i Danmark at lave hadesider [Danmark er et frit land med frihed til at udarbejde en eller flere berettigede hadesider vedrørende de despotiske administratorer af dansk Wikipedia.] som kan virke krænkende og vanærende [De specifikke administratorer, der måtte blive krænket på hadesiden, har selv udvist ligegyldighed i forhold til følgende tre sagsforhold: Dels krænkelsen af Rosenquists brugeromdømme på dansk Wikipedia. Dels krænkelsen af baronesse Karen Blixen på dansk Wikipedia. Dels de pågældende to krænkelsers afsmittende aspekter på søsterprojekter til dansk Wikipedia.]. Denne hadeside indeholder muligvis også private informationer. [Den benævnte hadeside indeholder beviseligt ikke andre personoplysninger end de oplysninger som i forvejen findes andre steder i cyberspace - og som administratorerne således selv har valgt at offentliggøre.] Dette link kan findes på følgende sider:

Bruger:Rosenquist/Sandkasse

På forhånd tak. - Simeondahl (diskussion) 7. april 2015, 11:47 (UTC)

Siden er nu slettet [Det er - som tidligere nævnt - ikke acceptabelt at slette andres sandkasser uden deres samtykke. Simeon Dahls handling er således et udtryk for umoralsk magtmisbrug af hans administrator-status. Sagen omhandler ikke sandkassen i sin egenart, men derimod et hadeside-hyperlink i en gyldig sandkasse-test-redigering.], da den er uacceptabel og i strid med Wikimedias principper [Der er - som tidligere nævnt - ingen regler og retningslinjer på dansk Wikiquote vedrørende karakteren af en given test-redigering i en given sandkasse.]. - Simeondahl (diskussion) 7. april 2015, 12:26 (UTC)

Signeret af Rosenquist, 10. april 2015, 14:02 (UTC)

Gendrivelse af uholdbar begrundelse i blokeringsloggen:

Henviser stadig folk til en Wikimedia-hadeside. [Det er ikke et spørgsmål om at henvise almenheden til en Wikimedia-hadeside uden overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer. Det er derimod et spørgsmål om at henvise almenheden til et lovformeligt indlæg på dansk Wikipedia - altså et indlæg, der indeholder et hadeside-hyperlink i overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer. Det pågældende indlæg har ikke afstedkommet blokering til dets skribent Urbandweller, alias KLN - og derfor bør efterfølgende henvisninger til indlægget heller ikke afstedkomme blokering. Det er umoralsk magtmisbrug fra administratorernes side at udøve censur i forhold til kritisk omtale af despotiske administratorer på en Wikimedia-hadeside. Det er på samme vis umoralsk magtmisbrug fra administratorernes side at blokere brugere som henviser til et eller flere lovformelige Wikipedia-indlæg indeholdende et hadeside-hyperlink.]

Signeret af Rosenquist, 25. april 2015, 13:55 (UTC)

Gendrivelse af uholdbar argumentation fra Simeon Dahl og Søren HK:

Denne blokering er helt gyldig. [Dette er et synspunkt uden afsæt i saglig argumentation - og sådanne synspunkter bør anses for subjektive postulater.] Du har, jeg ved ikke hvor mange gange [En vidende administrator vil kende antallet af gange - ellers vil der være tale om en uvidende administrator, hvilket altså er tilfældet med Simeon Dahl.], prøvet at henvise folk til den hadeside. [Det er ikke et spørgsmål om at henvise almenheden til hadesiden. Det er derimod et spørgsmål om følgende to sagsforhold: Dels at henvise til et lovformeligt indlæg med et hadeside-hyperlink på dansk Wikipedia. Dels at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden. Begge sagsforhold er lovformelige og i overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer.] Du bryder reglen omkring utilstedelig opførsel [Det er ikke brud på reglen omkring utilstedelig opførsel at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden. Det er derimod utilstedelig opførsel fra administratorernes side at udøve censur - og efterfølgende at håndhæve censuren via ugyldige blokeringer af censurens modstandere, såsom den ugyldige blokering af Rosenquist.]. Og, du blev advaret, [Rosenquist anerkender ikke bevæggrunden for den pågældende advarsel.] men valgte alligevel at genoprette den sandkasse [Rosenquists genoprettelse af sandkassen er ganske lovformelig og i overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer, hvorimod administratorernes sletning af sandkassen er et udtryk for uacceptabel censur af en henvisning til et lovformeligt indlæg med et hadeside-hyperlink på dansk Wikipedia.], hvor du skrive, at folk skal tjekke et bestemt indlæg på en Wikipedia-diskussion - et indlæg som også indeholder det nævnte hadelink. - Simeondahl (diskussion) 25. april 2015, 19:46 (UTC)

Vi [Simeon Dahl bør ikke omtale sig selv i flertal - og han vinder ikke autoritet ved at omtale sig selv på den pågældende måde.] blokerer dig på både de ting, du gør, samt dine intentioner [Den grundlæggende intention ved Rosenquists redigeringsmønster er at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden. Rosenquists intentioner er altså godhjertede, ædle og oprigtige, mens administratornes censur-af-hadeside-intention er det modsatte - nemlig en uærlig og miserabel affære. En sådan censur-af-hadeside-intention er ganske uacceptabel - og derfor bør en given modarbejdelse af den benævnte censur ikke afstedkomme blokering. Såfremt det alligevel skulle afstemkomme blokering, vil det være et udtryk for umoralsk magtmisbrug af administratorernes værktøjer.]. - Simeondahl (diskussion) 25. april 2015, 19:48 (UTC)

Blokeringen er stadig gyldig [Dette er et synspunkt uden afsæt i saglig argumentation - og sådanne synspunkter bør anses for subjektive postulater.], og den ophæves ikke før den 23. maj 2015. Hvis du herefter fortsætter med at henvise til den hadeside [Det er - som tidligere nævnt - ikke et spørgsmål om at henvise almenheden til hadesiden. Det er derimod et spørgsmål om følgende to sagsforhold: Dels at henvise til et lovformeligt indlæg med et hadeside-hyperlink på dansk Wikipedia. Dels at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden. Begge sagsforhold er lovformelige og i overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer.], så vil du blive blokeret i tre måneder. [En sådan blokering vil - i henhold til den forugående gendrivelse - være umoralsk magtmisbrug af administratorernes værktøjer.] Jeg troede ellers, at du ville vise dig fra din bedste side [Rosenquists bedste side er at være ytringsfriheds-idealist og således at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden.] her på dansk Wikiquote efter din evighedsblokering [Den evighedsblokering, der for øjeblikket er gældende på et andet og eksternt Wikimedia-projekt, er ugyldig af følgende tre grunde: Dels fordi den tager udgangspunkt i private e-mails som er offentliggjort af Palnatoke uden forudgående samtykke. Dels fordi evighedsblokeringens forudgående afstemning er formalia-fravigende. Dels fordi evighedsblokeringens forudgående diskussion er uretmæssigt farvet af en usaglig dæmonisering fra brugeren Dannebrog Spy.] på dansk Wikipedia tilbage i 2011, men det er tilsyneladende ikke det, du ønsker [Rosenquists ønske på Wikimedias vegne er at være stringent på følgende måde: Enten at udøve en hensyntagen til både baronesse Karen Blixens omdømme og Wikimedias omdømme - eller ikke at udøve nogen hensyntagen til de benævnte to omdømmer. Sålænge der ikke tages hensyn til baronessens omdømme, skal der heller ikke derfor heller ikke tages hensyn til Wikimedias eget omdømme.]. - Sorenhk (diskussion) 26. april 2015, 13:48 (UTC)

Rosenquist, jeg er ligeglad med om du ikke betragter denne blokering som retfærdig. [En administrator, der er ligeglad med uretfærdigheder på et Wikimedia-projekt, er netop definitionen på en despotisk administrator. Dertil kommer, at den grundlæggende kritik på hadesiden netop omhandler den despotiske mentalitet hos visse administratorer - som eksempelvis Palnatoke.] Den er der, og den forbliver der til den 23. maj 2015. Den her blokering er selvforskyldt [Dette er ikke korrekt, eftersom en blokering aldrig kan være selvforskyldt. Derimod vil en blokering altid være et resultat af den blokerende administrators tolkning af regler og retningslinjer. Den nuværende blokering af Rosenquist er således et resultat af en administrators mistolkning af reglen omkring utilstedelig opførsel. Det kan aldrig være utilstedelig opførsel at være ytringsfriheds-idealist og således at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden.], så hvis du ikke ønsker at blokeres mere efter dens ophør, så er det på tide at stramme sig lidt op og følge reglerne samt vise noget Wikimedia-ånd. [Rosenquist viser i forvejen god Wikimedia-ånd ved at være ytringsfriheds-idealist og ved ikke at acceptere censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden.] - Simeondahl (diskussion) 26. april 2015, 21:44 (UTC)

Ytringsfriheds-idealisten, denne titulatur synes lattervækkende. [Den benævnte titulatur er ikke mere lattervækkende end de despotiske administratorer og deres despotiske ugerninger - som eksempelvis Palnatokes regelstridige offentliggørelse af private e-mails uden forudgående samtykke.] Desuden ved jeg ikke om det snart er imod reglerne [En vidende administrator vil kende reglerne - ellers vil der være tale om en uvidende administrator, hvilket altså er tilfældet med Simeon Dahl.] med den måde som du smider alle de beskeder [Der er ikke tale om beskeder i betydningen debatindlæg. Der er derimod tale om info-skabeloner.] rundt på diskussionssiden, hvor du lige lyser. [Rosenquist er ikke hedonist - og ingen forhold i sagen er motiveret af lyst eller ulyst.] - Simeondahl (diskussion) 27. april 2015, 19:42 (UTC)

Derudover de manglende signaturer. [Der forefindes intet krav om signatur på en given info-skabelon. Der forefindes kun signatur-krav for reelle debatindlæg.] Når man svarer på en diskussionsside, så skriver [En gendrivelse er ikke et spørgsmål om at skrive et besvarende indlæg. Derimod er en gendrivelse et spørgsmål om at tilbagevise en uholdbar argumentation.] man altså ikke tilfældige steder rundt omkring, blandt andet ikke over blokeringsskabelonen øverst i dette afsnit. [Det er almindelig kutyme at placere en given info-skabelon øverst i det afsnit som info-skabelonen berører, perspektiverer eller gendriver. Dertil kommer, at en info-skabelon også kan placeres øverst på selve diskussionssiden.] Nej, man svarer selvfølgelig under det seneste debatindlæg. [Det er korrekt, at man svarer under det seneste debatindlæg, såfremt der er tale om et besvarende indlæg. Imidlertid bør en gendrivende info-skabelon placeres øverst i afsnittet eller øverst på selve diskussionssiden.] - Sorenhk (diskussion) 27. april 2015, 20:03 (UTC)

Signeret af Rosenquist, 27. april 2015, 15:35 (UTC)

Arkiverede diskussioner[redigér]

Tak[redigér]

Jeg må give stor ros til dig for dit fremragende arbejde med Karen Blixen og slægtninge. Fortsæt endelig det gode arbejde! Mvh. --87.63.114.210 27. nov 2012, 20:26 (UTC)

Føler også at jeg lige må sige at du gør et super job :-) Det er sådan nogle som dig der hjælper Wikiquote. --Simeondahl (diskussion) 28. nov 2012, 12:36 (UTC)
Jeg ønsker at være ydmyg omkring mit skriftlige arbejde. Derfor vil jeg takke for de positive tilbagemeldinger i smuk ydmyghed. Da jeg har en forkærlighed for citater med præg af poesi, vil jeg gerne fortsætte arbejdet med at finde og skrive sådanne citater. - Mvh. Rosenquist (diskussion) 2. dec 2012, 15:02 (UTC)

Afstemning[redigér]

Hejsa. Jeg har lige oprettet en afstemmening omkring en ny gruppe. Håber du vil støtte for/imod på denne. Du kan finde den her på Wikiquote:Caféen#Autopatruljerede. Hav en forsat god dag :) --Simeondahl (diskussion) 3. dec 2012, 17:29 (UTC)

Administrator[redigér]

Gendrivelse af uholdbar argumentation fra Sarrus og Simeon Dahl:

Hejsa Rosenquist. Har du overvejet at blive administrator her på dansk Wikiquote? - Du ser ud til at have godt styr på det, og vi kan altid godt bruge en ekstra hånd til citatsamlingen. Hvis du har lyst til at hjælpe med fjernelse af vandalisme, hjælpe brugere og tilsvarende, så syntes jeg bestemt, at du skal skrive en anmodning om administratorstatus. Du har i hvert fald min støtte. Tænk over det. - Simeondahl (diskussion) 16. januar 2013, 19:13 (UTC)

Indlæg til Simeon Dahl: Rosenquist har søgt for et års tid siden [Idealet for brugerkontoen Rosenquist er grundlæggende at fremstå som en uskyldsren sagnfigur med speciale i citater af finkulturelle kunstnere og kulturpersonligheder med mytisk og romantisk karakter. Det er således ødelæggende for dette ideal, når brugeren Sarrus - via sit indlægs henvisning til usobert materiale - forulemper målsætningen hos undertegnede om at fremstå uskyldsren. Den pågældende forulempelse bør i retfærdighedens navn anses for en usober og ramsaltet provokation fra brugeren Sarrus.], Jævnfør: Wikiquote:Anmodning om administratorstatus. - Sarrus (diskussion) d. 17. januar 2013, 15:01 (UTC)

En personlig og velovervejet besked til bruger Sarrus: Undlad venligst at besvare indlæg fra andre brugere på mine vegne og på min diskussionsside. Såfremt bruger Simeon Dahl skriver et indlæg til mig vedrørende mulig administratorstatus, giver jeg selv en besvarelse efter moden betænkningstid. Såfremt Simeon Dahl behøver en besvarelse fra dig vedrørende en given sag eller et givent spørgsmål, vil han sandsynligvis rette henvendelse til dig på din diskussionsside. Undlad venligst også at skrive uønskede og ramsaltede indlæg på min brugerdiskussionsside. Når mit speciale er citater af finkulturelle kunstnere og kulturpersonligheder med mytisk og romantisk karakter som eksempelvis baronesse Karen Blixen, bør min brugerdiskussionsside ikke indeholde usobre og ramsaltede udsagn vedrørende andre og eksterne Wiki-projekter. Mine nuværende redigeringer og mit nuværende arbejde på dansk Wikiquote er sagligt, konstruktivt og positivt. Dette arbejde bør derfor - ligesom idealet for min brugerkonto - ikke ødelægges af usobre og ramsaltede udsagn fra dig på min brugerdiskussionsside. Såfremt min Wiki-arbejdsmoral vedvarende skal opretholdes, bør de omtalte udsagn venligst overstreges af dig i erkendelse af din ugerning. Såfremt dit nuværende indlæg ikke bliver overstreget, vil mit Wikiquote-arbejde i sagens natur stoppe. - Mvh. Rosenquist (diskussion) 20. juli 2013, 15:47 (UTC)

På den dansksprogede Wikipedia er det helt normalt at deltage i debatter og samtaler på andre brugeres brugerdiskussionssider, så jeg kunne jo ikke vide, [Uvidenhed er ingen undskyldning.] at det ville genere dig. [Det er ikke et spørgsmål om, at det usobre og ramsaltede indlæg fra Sarrus skulle genere undertegnede. Det er derimod et spørgsmål om følgende to forhold: Dels at det pågældende indlæg og dets henvisning forulemper idealet for min brugerkonto - og deraf vanærer mit brugeromdømme. Dels at en given Wikiquote-skribent, hvis arbejdsområde er citater af finkulturelle kunstnere og kulturpersonligheder med mytisk og romantisk karakter, bør stoppe sit arbejde af moralske grunde i tilfælde af et miskrediteret brugeromdømme.] Desuden er brugerdiskussioner ikke brugerens ejendom, [Det afgørende forhold i sagen er ikke ejerforhold. Derimod er sagens afgørende forhold, at såvel brugersider som brugerdiskussionssider er brugerens profilbillede over for almenheden - og en miskreditering af dette profilbillede bør afstedkomme en tilbageføring til situationen forud for den benævnte miskreditering.] så man kan ikke forhindre andre i at skrive [Problemstillingens æble er ikke at forhindre andre i at skrive saglige og seriøse indlæg. Derimod er problemstillingens æble at forhindre andre i at vanære undertegnedes brugerdiskussionsside - og dermed miskreditere mit profilbillede over for almenheden.] på den. Men når det er sagt, kunne jeg jo have ventet [Selverkendelse er af det gode - og det er korrekt, at brugeren Sarrus burde have ventet med at tilføje sit usobre og ramsaltede indlæg.] med at skrive noget angående ovenstående, indtil du eventuelt havde oprettet en ny anmodning. Dér har alle i hvert fald fri taleret. [Der er ikke fri taleret i den benævnte sammenhæng, eftersom injurierende og personfølsomme oplysninger ikke må offentliggøres på dansk Wikiquote.] Desuden har indholdet af nærværende brugerdiskussionsside ikke noget at gøre med, hvad du ellers foretager dig her på dansk Wikiquote, [Sagen handler ikke om, hvorvidt indholdet af min brugerdiskussionsside påvirker mit Wikiquote-arbejde. Derimod handler sagen om, hvorvidt indholdet af min brugerdiskussionsside miskrediterer mit omdømme som Wikiquote-skribent med speciale i citater af finkulturelle kunstnere og kulturpersonligheder med mytisk og romantisk karakter.] hvorfor dets indhold ikke bør have indflydelse på dette. Du kan eventuelt vælge at arkivere siden. [En arkivering af min brugerdiskussionsside er ikke en løsning af problemstillingens æble - at opnå og opretholde idealet for brugerkontoen Rosenquist. Derimod vil en tilbageføring af min brugerdiskussionsside til situationen forud for det usobre og ramsaltede indlæg fra Sarrus være en løsning af problemstillingens æble.] - Sarrus (diskussion) 21. juli 2013, 08:03 (UTC)

En præcisering af en række forvekslinger hos brugeren Sarrus: Citatsamlingen dansk Wikiquote og encyklopædien dansk Wikipedia er forskellige Wiki-projekter med forskellige formål og differentieret indhold. Disse projekter bør grundlæggende ikke forveksles eller jævnstilles med hinanden. Såfremt noget er normalt på dansk Wikipedia, behøver dette noget ikke nødvendigvis at være normalt på dansk Wikiquote - og omvendt. En brugerdiskussionsside er relateret til en specifik og konkret brugerkonto - og dermed har brugerdiskussionssiden et tilhørsforhold til selvsamme brugerkonto. Dette tilhørsforhold bør grundlæggende ikke forveksles med et ejerforhold. Såfremt nogen - eksempelvis Sarrus - skriver destruktive og miskrediterende indlæg på min brugerdiskussionsside, vil disse indlæg ødelægge idealet for mit brugeromdømme som Wikiquote-skribent - og deraf samtidig min arbejdsmoral på dansk Wikiquote. Det er således urimeligt, at Wikiquote-skribenter kan miskreditere hinandens brugerdiskussionssider uden tilsyneladende mulighed for efterfølgende oprydning. - Mvh. Rosenquist (diskussion) 21. juli 2013, 17:25 (UTC)

Man bør i sagens natur overholde almengyldige samfundsnormer vedrørende kommunikation mellem mennesker [Problemstillingens æble omhandler hverken almengyldige samfundsnormer eller kommunikation mellem mennesker. Derimod handler problemstillingens æble - som tidligere nævnt - om at opnå og opretholde idealet for brugerkontoen Rosenquist. Dette ideal bør konkret tilvejebringes via en legitimering af muligheden for oprydning i vanærende udsagn.] og således afholde sig fra personangreb og nedladende sprogbrug, men det falder ovenstående indlæg fra den 17. januar 2013 ikke under. [En given vurderingen af et givent brugeromdømme-ødelæggende indlæg på en given brugerdiskussionsside bør i retfærdighedens navn foretages af den miskrediterede bruger. Derfor er vurderingen fra brugeren Sarrus uden relevans for sagen og dens eventuelle løsningsmuligheder.] Det var blot en henvisning [Dette er ikke korrekt. Det omtalte indlæg af den 17. januar 2013 er mere end blot en henvisning til en administratoranmodning. Det er ydermere en henvisning til en række negative, uretfærdige omstændigheder uden relevans for nærværende brugerdiskussionsside. Dertil kommer, at selve idealet for min brugerkonto Rosenquist - som tidligere nævnt - ødelægges af det pågældende indlæg og dens henvisning.] til den administratoranmodning, som du havde skrevet ved en tidligere lejlighed, og den er offentligt tilgængelig. [En given anmodning om administratorstatus bør, såfremt den - som i min situation - afvises af uretfærdige grunde, ikke drages frem efterfølgende henblik på ødelæggelse af min brugerkontos brugeromdømme.] Men man kan altså ikke holde vandtætte skodder mellem sine brugerkonti på forskellige projekter, [Dette er ikke korrekt. Det forholder sig rettelig således i cyberspace, at man - netop ved at have forskellige brugerkonti på forskellige Wiki-projekter - kan holde forskellige grader af online distance mellem sine forskellige brugerkonti. Dette gælder almengyldigt - uanset om man uden for cyberspace skulle være den samme person på de forskellige Wiki-projekter.] selvom disse måtte have forskellige regler. Man er trods alt den samme person på alle Wiki-projekter. Hvis du således ikke havde haft den fortid [Det væsentlige for sagen er ikke selve fortiden i dens egenart. Derimod er det væsentlige for sagen, hvorledes der kan foretages en lovformelig oprydning i fortiden.] på dansk Wikipedia [Det, der sker på dansk Wikipedia, er grundlæggende uden relevans for dansk Wikiquote - og omvendt.], som tilfældet er, havde jeg sandsynligvis behandlet dig anderledes, omend jeg stadig havde fjernet overstregningen, da man ikke kan tillade sig [Sagen handler ikke om at tillade sig noget. Derimod handler sagen om at handle moralsk, sobert og ærekært - og således fjerne usobre og ramsaltede udsagn af følgende to bevæggrunde: Dels at opnå og opretholde idealet for min brugerkontos brugeromdømme. Dels at forsvare mit finkulturelle arbejdsområde - og deraf undgå nye MØ-situationer, hvor en ikke-rettidig oprydning i en Wiki-redigeringskonflikt, der burde have været fjernet og tilbageført til situationen før dens oprindelige udgangspunkt, tjener som inspirationskilde til yderligere usobre og ramsaltede forhold i et andet medie end dansk Wikipedia og Wikiquote. Den virkelige MØ-situation er i denne sammenhæng en konsekvens af en sådan ikke-rettidig oprydning af den forudgående Wiki-redigeringskonflikt - altså en ikke-rettidig oprydning, hvis gennemførelse blev forhindret af den despotiske administrator Palnatoke og hans medskyldige.] at overstrege eller ændre andres indlæg på diskussionssider. Noget helt andet er, at en af grundene til, at der er færre regler på dansk Wikiquote, er, at der er færre brugere til at diskutere dem og skrive dem. - Sarrus (diskussion) 21. juli 2013, 18:46 (UTC)

Håber det er okay jeg blander mig. Jeg ser ikke nogen grund til, at en henvisning som Sarrus lavede skal tages personligt, [Det væsentlige for sagen er ikke de personlige forhold. Derimod er det væsentlige for sagen de faglige forhold - og herunder mulige foranstaltninger mod nye MØ-situationer.] jeg ved også godt, hvorfor han gjorde det. Jeg tror [En menneskes tro og tvivl hører til i Guds hus - og er således uden relevans for den pågældende sag og dens løsningsmuligheder.] ikke Sarrus ønsker, at du bliver administrator på dansk Wikiquote efter en evighedsblokering [Den evighedsblokering, der er for øjeblikket er gældende på et andet og eksternt Wiki-projekt, er ugyldig og formalia-fravigende. Derfor bør den i retfærdighedens navn ikke have indflydelse på den benævnte administratoranmodning.] på et andet Wikimedia-projekt. Angående den overstregning: Så bør den ikke overstreges, eftersom den ikke er forkert. [Det væsentlige for sagen er ikke et spørgsmål om, at noget skulle være forkert. Derimod er det væsentlige for sagen et spørgsmål om, at noget er usobert og ramsaltet i forhold til et brugeromdømme - og i det lys er en oprydning eller overstregning ganske lovformelig.] Fuld forståelse for, at du syntes [Det faglige grundlag bag målsætningen om at fjerne de usobre og ramsaltede udsagn er ikke udgjort af et spørgsmål om at synes noget eller at have en holdning til noget. Derimod er målsætningens faglige grundlag udgjort af en ren og holdningsfri faglighed - i form af mere end syvs års research i den blixenske mytologi med indsamling af dokumentation og baggrundsmateriale. De usobre og ramsaltede udsagn søges således fjernet i overensstemmelse med en holdningsfri objektivitet.] den er upassende, men så må du gerne arkiver siden. [Sagen bliver ikke løst via en arkivering af min brugerdiskussionsside. Derimod vil sagen blive løst via en samlet fjernelse og tilbageføring af sagen til situationen før dens oprindelige udgangspunkt.] Dog vil jeg lige sige noget om den evighedsblokering som Sarrus nævnte tidligere: Du bliver ikke blokeret, hvis du ikke laver vandalisme, men husk nu ikke at overstrege, fordi du personligt [Undertegnede har ingen personlige aktier i sagen og dens løsningsmuligheder.] ikke synes om en kommentar. Du har mange gode bidrag på dansk Wikiquote, og det ville da være en skam at miste dig her på dansk Wikiquote. [Det er korrekt, at det ville være en skam at miste undertegnede fra dansk Wikiquote. Imidlertid vil dette tab for dansk Wikiquote være uundgåeligt, såfremt en samlet fjernelse og tilbageføring af sagen til situationen før dens oprindelige udgangspunkt ikke gennemføres. Nyttefilosofisk anskuet er dansk Wikiquote ved følgende korsvej: Enten at skulle lide et betydningsfuldt tab af nye citater, såfremt ingen oprydning gennemføres, - eller omvendt at kunne undgå et betydningsfuldt tab af nye citater, såfremt en samlet oprydning gennemføres.] Du skal bare lige huske at respektere regler, da de ikke er der uden bagtanke. Jeg prøver ikke at hænge nogle ud her, husk det. Det var bare lige en kortfattet besked, jeg lige ville af med - en besked skrevet på iPhone, så der kan være stavefejl eventuelt. - Simeondahl (diskussion) 22. juli 2013, 23:38 (UTC)

Signeret af Rosenquist, 15. marts 2015, 17:02 (UTC)

Hejsa Rosenquist. Har du overvejet at blive administrator her på Wikiquote? - Du ser ud til at have godt styr på det, og vi kan altid godt bruge en ekstra hånd til siden. Hvis du har lyst til at hjælpe med hærværk, hjælpe brugere osv. så syntes jeg bedstemt du skal anmodning om administratorstatus. Du har i hvertfald min støtte. Tænk over det :) --Simeondahl (diskussion) 16. jan 2013, 19:13 (UTC)

Simeondahl: Rosenquist har søgt for et års tid siden: Wikiquote:Anmodning om administratorstatus/arkiv 1#Rosenquist.
- Sarrus (db) d. 17. jan 2013, 15:01 (UTC)
En personlig og velovervejet besked til bruger Sarrus: Undlad venligst at besvare indlæg fra andre brugere på mine vegne og på min diskussionsside. Såfremt bruger Simeondahl skriver et indlæg til mig vedrørende mulig administratorstatus, giver jeg selv en besvarelse efter moden betænkningstid. Såfremt Simeondahl behøver en besvarelse fra dig vedrørende en given sag eller et givent spørgsmål, vil han sandsynligvis rette henvendelse til dig på din diskussionsside. Undlad venligst også at skrive uønskede og destruktive dårligdomme på min diskussionsside. Når mit speciale er citater vedrørende finkulturelle og følelsesmæssige temaer som eksempelvis baronesse Karen Blixen, bør min diskussionsside ikke indeholde negative dårligdomme vedrørende andre og eksterne Wiki-projekter. Mine nuværende redigeringer og mit nuværende arbejde på dansk Wikiquote er sagligt, konstruktivt og positivt. Dette arbejde bør således ikke ødelægges af eventuelle dårligdomme fra dig på min diskussionsside. Såfremt min Wiki-arbejdsmoral skal opretholdes, bør de omtalte dårligdomme venligst overstreges af dig. Såfremt dine to nuværende indlæg ikke bliver overstreget, vil mit Wikiquote-arbejde i sagens natur stoppe. - Mvh. Rosenquist (diskussion) 20. jul 2013, 15:47 (UTC)
På den danskspogede Wikipedia er det helt normalt at deltage i debatter/samtaler på andre brugeres diskussionssider, så jeg kunne jo ikke vide, at det ville genere dig. Desuden er brugerdiskussioner ikke brugerens ejendom, så man kan ikke forhindre andre i at skrive på den. Men når det er sagt, kunne jeg jo have ventet med at skrive noget angående ovenstående, indtil du evt. oprettede en anmodning. Dér har alle i hvert fald fri taleret. Desuden har indholdet af denne brugerdiskussionsside ikke noget at gøre med, hvad du ellers foretager dig her på Wikiquote, hvorfor dets indhold ikke bør have indflydelse på dette. Du kan evt. vælge at arkivere siden.
- Sarrus (db) d. 21. jul 2013, 08:03 (UTC)
En præcisering af en række forvekslinger: Citatsamlingen dansk Wikiquote og encyklopædien dansk Wikipedia er forskellige Wiki-projekter med forskellige formål og differentieret indhold. Disse projekter bør grundlæggende ikke forveksles eller jævnstilles med hinanden. Såfremt noget er normalt på dansk Wikipedia, behøver dette noget ikke nødvendigvis at være normalt på dansk Wikiquote. En brugerdiskussionsside er relateret til en specifik og konkret brugerkonto og dermed har brugerdiskussionssiden et tilhørsforhold til selvsamme brugerkonto. Dette tilhørsforhold bør grundlæggende ikke forveksles med et ejerforhold. Såfremt nogen (eksempelvis Sarrus) skriver destruktive og miskrediterende indlæg på min diskussionsside, vil disse ødelægge mit omdømme som skribent og deraf mit arbejde på dansk Wikiquote. Det er således urimeligt, at Wikiquote-brugere kan tilsmudse hinandens diskussionssider uden reel og formel mulighed for efterfølgende oprydning. - Mvh. Rosenquist (diskussion) 21. jul 2013, 17:25 (UTC)
Man bør i sagens natur overholde almengyldige samfundsnormer vedr. kommunikation mellem mennesker og således afholde sig fra personangreb og nedladende sprogbrug, men det falder ovenstående indlæg fra 17. januar ikke under. Det var blot en henvisning til den administratoranmodning, du havde skrevet ved en tidligere lejlighed, og den er offentligt tilgængelig. Men man kan altså ikke holde vandtætte skotter mellem sine brugerkonti på forskellige projekter, selvom disse måtte have forskellige regler. Man er trods alt den samme person på alle projekter. Hvis du således ikke havde haft den fortid på dansk Wikipedia, som tilfældet er, havde jeg sandsynligvis behandlet dig anderledes, omend jeg stadig havde fjernet overstregningen,da man ikke kan tillade sig at overstrege eller ændre andres indlæg på diskussionssider. Noget helt andet er, at en af grundene til, at der er færre regler på Wikiquote, er, at der er færre brugere til at diskutere dem og skrive dem.
- Sarrus (db) d. 21. jul 2013, 18:46 (UTC)
Håber det er okay jeg blander mig. Jeg ser ikke nogen grund til at en henvisning som Sarrus lavede skal tages personligt, jeg ved også godt hvorfor han gjorde det. Jeg tror ikke Sarrus ønsker du bliver sysop på en Wiki efter en banlysning fra et andet Wikimedia projekt. Ang. den overstregning: så bør den ikke overstreges da den ikke er forkert. Fuld forståelse på at du syntes den er upassende, men så må du gerne arkiver siden. Dog vil jeg lige sige noget om den blokering Sarrus nævente tidligere: du bliver ikke blokeret hvis du ikke laver hærværk, men husk nu ikke at overstreg fordi du personligt ikke kan lide en kommentar. Du har mange gode bidrag på WQ, og det ville da være en skam at miste dig her. Du skal bare lige huske at respekter regler da de ikke er der for sjov. Jeg prøver ikke at hænge nogle ud her, husk det. Det var bare lige en hurtig besked jeg lige ville af med (skrevet på iphone så der kan være stavefejl el.) --Simeondahl (diskussion) 22. jul 2013, 23:38 (UTC)

Sammenfattende konklusion: Synderen i sagen er udgjort af brugeren Sarrus - og årsagerne hertil er udgjort af følgende tre kendsgerninger: For det første, at Sarrus - i sine samlede indlæg - har vanæret nærværende diskussionsside i kraft af sin gentagne omtale og annoncering af en ugyldig evighedsblokering. Dertil kommer, at en sådan bruger-omdømme-ødelæggende omtale og annoncering ikke har nogen relevans for nærværende diskussionsside. For det andet, at en vanæret diskussionsside - tilvejebragt af Sarrus og dennes vanærende indlæg - miskrediterer det omfangsrige og gode redigeringsarbejde af Rosenquist. Dertil kommer, at et sådan miskrediteret redigeringsarbejde ødelægger arbejdsmoralen hos Rosenquist og dermed også arbejde-videre-intentionen hos Rosenquist. For det tredje, at Sarrus - i kraft af de to forrige kendsgerninger - er ansvarlig for det ophørte arbejde hos Rosenquist og herunder et anseligt tab af nye citater til dansk Wikiquote.

Signeret af Rosenquist, 15. juli 2014, 14:22 (UTC)

Om at overstrege andres indlæg[redigér]

Om overstregninger: Det er muligt, at der ikke er regler, der forbyder overstregninger, men det betyder absolut ikke, at det er tilladt at pille ved andres indlæg. Man kan overstrege egne indlæg, hvis man fortryder, hvad man har skrevet, men man holder fingrene fra andres indlæg - også på Wikiquote! Overstregninger signalerer nemlig, at man har fortrudt sine indlæg, hvilket andre (her dig) ikke kan bestemme på andres vegne. Du blev bandlyst på dawiki, fordi du redigerede i afsluttede diskussioner. Vil du også gerne blokeres for lignende forseelser her?
- Sarrus (db) d. 20. jul 2013, 13:27 (UTC)

Læs[redigér]

Du gør også et godt job med citater osv., men dette er ikke et personligt angreb hvilket betyder at det ikke skal slettes. Det kan godt være du føler at det er negativt men det er personlig sag. Han udtrykte bare hans mening. Han har på ingen måde sagt at dit job med citater er dårlig, det eneste han siger er at han ikke syntes du skal være administrator siden du er banlyst fra da.wikipedai.org. Det må du respektere. Dette er ikke en angreb men en holdning. Du bedes stoppe med at sætte <s> da det er imod reglerne at ændre andres diskussions indlæg. --Simeondahl (diskussion) 12. jul 2014, 23:44 (UTC)

Global account[redigér]

Hi Rosenquist! As a Steward I'm involved in the upcoming unification of all accounts organized by the Wikimedia Foundation (see m:Single User Login finalisation announcement). By looking at your account, I realized that you don't have a global account yet. In order to secure your name, I recommend you to create such account on your own by submitting your password on Special:MergeAccount and unifying your local accounts. If you have any problems with doing that or further questions, please don't hesitate to contact me on my talk page. Cheers, DerHexer (diskussion) 14. jan 2015, 19:10 (UTC)

Skriv til min e-mail og lad sagen blive løst via brevveksling - uden indblanding fra den provokerende Palnatoke. - Mvh. Rosenquist (diskussion) 20. jan 2015, 12:47 (UTC)
Jeg kan se det stadig ikke er løst - brug i første omgang Special:MergeAccount til at sammenlægge konti - hvis det mislykkes så kontakt Bruger:DerHexer. Deadline er den 15 april! Derefter bliver alle konti omdøbt, som ikke har nået deadline, som beskrevet i beskeden Din konto vil blive omdøbt længere nede. --Steenth (diskussion) 8. apr 2015, 08:28 (UTC)

Din konto vil blive omdøbt[redigér]

17. mar 2015, 22:39 (UTC)

Fjern hadelink[redigér]

Gendrivelse af uholdbar argumentation fra Simeon Dahl:

Hej Rosenquist. Jeg kan se, at du stadig gerne vil henvise folk til en hadeside [Det er ikke et spørgsmål om at henvise folk til en hadeside. Det er derimod et spørgsmål om at gøre folk opmærksomme på den despotiske mentalitet hos visse administratorer af dansk Wikipedia. Det er netop denne despotiske mentalitet som har fremprovokeret mit disharmoniske redigeringsmønster på dansk Wikipedia - og det er samtidig i lyset af den pågældende despotiske mentalitet, at man skal se Palnatokes regelstridige offentliggørelse af private e-mails. Denne offentliggørelse har tjent som det regelstridige udgangspunkt for den ugyldige og formalia-fravigende evighedsblokering af min brugerkonto Rosenquist.] som omhandler andre bruger [Den benævnte hadeside omhandler ikke de traditionelle brugere af dansk Wikipedia. Derimod omhandler hadesiden de specifikke administratorer, der i særdeleshed har udvist despotisk fremfærd og forskelsbehandling på dansk Wikipedia.] på Wikimedia, dette er ikke tilladt [Det er gyldigt og lovformeligt at foretage en test-redigering af et hadeside-hyperlink i en sandkasse. Der er på dansk Wikiquote ingen regler og retningslinjer for karakteren af en given test-redigering i en given sandkasse.]. Det er lige meget om det er din diskussionsside eller sandkasse, du fremviser stadig et hadelink som er krænkende [Den benævnte hadeside er ikke reelt krænkende - og slet ikke i forhold til de brugervenlige administratorer. Derimod er hadesiden præget af konstruktiv og berettiget kritik af de specifikke administratorer, der - som tidligere nævnt - i særdeleshed har udvist despotisk fremfærd og forskelsbehandling på dansk Wikipedia.] på visse brugere. Du bedes fjerne dette link ellers bliver jeg nødsaget til at slette siden [Det er ikke acceptabelt at slette andres sandkasser uden deres samtykke. Sagen omhandler ikke sandkassen i sin egenart, men derimod et hadeside-hyperlink i en sandkasse-test-redigering.]. Det er faktisk imod reglerne i Danmark at lave hadesider [Danmark er et frit land med frihed til at udarbejde en eller flere berettigede hadesider vedrørende de despotiske administratorer af dansk Wikipedia.] som kan virke krænkende og vanærende [De specifikke administratorer, der måtte blive krænket på hadesiden, har selv udvist ligegyldighed i forhold til følgende tre sagsforhold: Dels krænkelsen af mit brugeromdømme på dansk Wikipedia. Dels krænkelsen af baronesse Karen Blixen på dansk Wikipedia. Dels de pågældende to krænkelsers afsmittende aspekter på søsterprojekter til dansk Wikipedia.]. Denne hadeside indeholder muligvis også private informationer. [Den benævnte hadeside indeholder ikke andre personoplysninger end de oplysninger som i forvejen findes andre steder i cyberspace - og som administratorerne således selv har valgt at offentliggøre.] Dette link kan findes på følgende sider:

Bruger:Rosenquist/Sandkasse

På forhånd tak. - Simeondahl (diskussion) 7. april 2015, 11:47 (UTC)

Siden er nu slettet [Det er - som tidligere nævnt - ikke acceptabelt at slette andres sandkasser uden deres samtykke. Sagen omhandler ikke sandkassen i sin egenart, men derimod et hadeside-hyperlink i en sandkasse-test-redigering.], da den er uacceptabel og i strid med Wikimedias principper [Der er - som tidligere nævnt - ingen regler og retningslinjer på dansk Wikiquote vedrørende karakteren af en given test-redigering i en given sandkasse.]. - Simeondahl (diskussion) 7. april 2015, 12:26 (UTC)

Signeret af Rosenquist, 10. april 2015, 14:02 (UTC)

Hej Rosenquist. Jeg kan se at du stadig gerne vil henvise folk til en hadeside som omhandler andre bruger på Wikimedia, dette er ikke tilladt. Der er lige meget om det er din dikusssionsside eller sandkasse, du fremviser stadig hadelink som er krænkende på visse brugere. Du bedes fjerne dette link ellers bliver jeg nødsaget til at slette siden. Det er faktisk imod reglerne i Danmark at lave hadesider som kan virke krænkende/vandærende. Denne side indeholder muligvis også private informationer. Dette link kan finde på gælende sider:

På forhånd tak. --Simeondahl (diskussion) 7. apr 2015, 11:47 (UTC)

Siden er nu slettet da den er uacceptabel og i strid med Wikimedias principper. --Simeondahl (diskussion) 7. apr 2015, 12:26 (UTC)

Stop med at vandalisere! (skabelon:test3)[redigér]

Stop hand nuvola.svgStop nu!
Hvis du fortsætter med at vandalisere sider, vil du blive blokeret fra at redigere på Wikiquote. På forhånd tak. Simeondahl (diskussion) 10. apr 2015, 17:23 (UTC)

Næste gang bliver du blokeret på Wikiquote. Hvis du forsat indsætter referencer til hadelinks så vil din bruger blive blokeret i en uge. --Simeondahl (diskussion) 10. apr 2015, 17:23 (UTC)

Blokeret 1 uge[redigér]

Banned-proxys.svgDu er blevet blokeret i 1 uge på grund af utilstedelig opførsel samt prøver at henvise besøgende til wikimedia hadeside. Advare før om at skulle stoppe.
Du vil ikke kunne foretage nogen redigeringer før denne blokering er udløbet. Slet ikke denne advarsel på denne side, da dette også vil blive betragtet som hærværk.

Hvis du mener at blokeringen skyldes en fejl, kan du rette henvendelse til den administrator der har blokeret dig; se blokeringsloggen. Simeondahl (diskussion) 11. apr 2015, 15:33 (UTC)

Renamed[redigér]

17. apr 2015, 04:38 (UTC)

Forsætter med at henvise til hadeside[redigér]

Stop hand nuvola.svgStop nu!
Hvis du fortsætter med at vandalisere sider, vil du blive blokeret fra at redigere på Wikiquote. På forhånd tak. Simeondahl (diskussion) 22. apr 2015, 14:36 (UTC)

Du forstætter stadig med at indsæt hadelinks, og det betyder at næste gang du opretter sådan en sandkasse hvor du henviser til en side som indeholder det link, så vil du altså bliver bliver blokeret i 1 måned. Nu ved du det. --Simeondahl (diskussion) 22. apr 2015, 14:36 (UTC)

Blokeret i 1 måned[redigér]

Banned-proxys.svgDu er blevet blokeret i 1 måned på grund af utilstedelig opførsel. Henviser stadig folk til Wikimedia hadeside.
Du vil ikke kunne foretage nogen redigeringer før denne blokering er udløbet. Slet ikke denne advarsel på denne side, da dette også vil blive betragtet som hærværk.

Hvis du mener at blokeringen skyldes en fejl, kan du rette henvendelse til den administrator der har blokeret dig; se blokeringsloggen. --Sorenhk (diskussion // bidrag) 23. apr 2015, 04:20 (UTC)

Gendrivelse af uholdbar begrundelse i blokeringsloggen:

Henviser stadig folk til en Wikimedia-hadeside. [Det er ikke et spørgsmål om at henvise almenheden til en Wikimedia-hadeside uden overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer. Det er derimod et spørgsmål om at henvise almenheden til et lovformeligt indlæg på dansk Wikipedia - altså et indlæg, der indeholder et hadeside-hyperlink i overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer. Det pågældende indlæg har ikke afstedkommet blokering til dets skribent Urbandweller [alias KLN] - og derfor bør efterfølgende henvisninger til indlægget heller ikke afstedkomme blokering. Det er umoralsk myndighedsmisbrug fra administratorernes side at udøve censur i forhold til kritisk omtale af despotiske administratorer på en Wikimedia-hadeside. Det er på samme vis umoralsk myndighedsmisbrug fra administratorernes side at blokere brugere som henviser til et eller flere lovformelige Wikipedia-indlæg med et hadeside-hyperlink.]

Konklusion: Den nuværende blokering af Rosenquist er ugyldig - og bør derfor ophæves.

Signeret af Rosenquist, 25. april 2015, 13:55 (UTC)

Denne bloker er helt gyldig. Du har jeg ved ikke hvor mange gange prøvet at henvise folk til den hadeside. Du bryder reglen omkring utilstedelig opførsel. Også, du blev advaret men valgt alligevel at genopret den sandkasse hvor du skrive omkring folk skal tjek et bestemt indslag på en diskussion som også indeholder det hadelink. --Simeondahl (diskussion) 25. apr 2015, 19:46 (UTC)

Vi bloker dig på både de ting du gør samt dine intentioner. --Simeondahl (diskussion) 25. apr 2015, 19:48 (UTC)

Gendrivelse af uholdbar argumentation fra Simeon Dahl:

Denne blokering er helt gyldig. [Dette er et synspunkt uden afsæt i saglig argumentation - og sådanne synspunkter bør anses for subjektive postulater.] Du har, jeg ved ikke hvor mange gange [En vidende administrator vil kende antallet af gange - ellers vil der være tale om en uvidende administrator, hvilket altså er tilfældet med Simeon Dahl.], prøvet at henvise folk til den hadeside. [Det er ikke et spørgsmål om at henvise almenheden til hadesiden. Det er derimod et spørgsmål om følgende to sagsforhold: Dels at henvise til et lovformeligt indlæg med et hadeside-hyperlink på dansk Wikipedia. Dels at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden. Begge sagsforhold er lovformelige og i overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer.] Du bryder reglen omkring utilstedelig opførsel [Det er ikke brud på reglen omkring utilstedelig opførsel at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden. Det er derimod utilstedelig opførsel fra administratorernes side at udøve censur - og derpå at håndhæve censuren via ugyldige blokeringer af censurens modstandere, såsom den ugyldige blokering af Rosenquist.]. Og, du blev advaret, men valgte alligevel at genoprette den sandkasse [Min genoprettelse af sandkassen er ganske lovformelig og i overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer, hvorimod administratorernes sletning af sandkassen er et udtryk for uacceptabel censur af en henvisning til et lovformeligt indlæg med et hadeside-hyperlink på dansk Wikipedia.], hvor du skrive, at folk skal tjekke et bestemt indlæg på en Wikipedia-diskussion - et indlæg som også indeholder det nævnte hadelink. - Simeondahl (diskussion) 25. april 2015, 19:46 (UTC)

Vi [Simeon Dahl bør ikke omtale sig selv i flertal.] blokerer dig på både de ting, du gør, samt dine intentioner [Min grundlæggende intention med mit redigeringsmønster er at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden. En sådan censur er ganske uacceptabel - og derfor bør en given modarbejdelse af den benævnte censur ikke afstedkomme blokering.]. - Simeondahl (diskussion) 25. april 2015, 19:48 (UTC)

Blokeringen er stadig gyldig [Dette er et synspunkt uden afsæt i saglig argumentation - og sådanne synspunkter bør anses for subjektive postulater.], og den ophæves ikke før den 23. maj 2015. Hvis du herefter fortsætter med at henvise til den hadeside [Det er - som tidligere nævnt - ikke et spørgsmål om at henvise almenheden til hadesiden. Det er derimod et spørgsmål om følgende to sagsforhold: Dels at henvise til et lovformeligt indlæg med et hadeside-hyperlink på dansk Wikipedia. Dels at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden. Begge sagsforhold er lovformelige og i overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer.], så vil du blive blokeret i tre måneder. Jeg troede ellers, at du ville vise dig fra din bedste side [Min bedste side er at være ytringsfriheds-idealist og således at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden.] her på dansk Wikiquote efter din evighedsblokering [Den evighedsblokering, der for øjeblikket er gældende på et andet og eksternt Wiki-projekt, er ugyldig af følgende tre grunde: Dels fordi den tager udgangspunkt i private e-mails som er offentliggjort af Palnatoke uden forudgående samtykke. Dels fordi evighedsblokeringens forudgående afstemning er formalia-fravigende. Dels fordi evighedsblokeringens forudgående diskussion er uretmæssigt farvet af en useriøs dæmonisering fra brugeren Dannebrog Spy.] på dansk Wikipedia tilbage i 2011, men det er tilsyneladende ikke det, du ønsker [Mit ønske på Wikimedias vegne er at være stringent på følgende måde: Enten at udøve en hensyntagen til både baronesse Karen Blixens omdømme og Wikimedias omdømme - eller ikke at udøve nogen hensyntagen til de benævnte to omdømmer.]. - Sorenhk (diskussion) 26. april 2015, 13:48 (UTC)

Rosenquist, jeg er ligeglad med om du ikke betragter denne blokering som retfærdig. [En administrator, der er ligeglad med uretfærdigheder på et Wiki-projekt, er netop definitionen på en despotisk administrator. Dertil kommer, at den grundlæggende kritik på hadesiden netop omhandler den despotiske mentalitet hos visse administratorer.] Den er der, og den forbliver der til den 23. maj 2015. Den her blokering er selvforskyldt [Dette er ikke korrekt, eftersom en blokering aldrig kan være selvforskyldt. Derimod vil en blokering altid være et resultat af den blokerende administrators tolkning af regler og retningslinjer. Den nuværende blokering af Rosenquist er således et resultat af en administrators mistolkning af reglen omkring utilstedelig opførsel. Det kan aldrig være utilstedelig opførsel at være ytringsfriheds-idealist og således at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden.], så hvis du ikke ønsker at blokeres mere efter dens ophør, så er det på tide at stramme sig lidt op og følge reglerne samt vise noget Wikimedia-ånd. [Rosenquist viser i forvejen god Wikimedia-ånd ved at være ytringsfriheds-idealist og ved ikke at acceptere censur af nogen form for kritisk administrator-omtale.] - Simeondahl (diskussion) 26. april 2015, 21:44 (UTC)

Konklusion: Den nuværende blokering af Rosenquist er ugyldig - og bør derfor ophæves.

Signeret af Rosenquist, 27. april 2015, 15:35 (UTC)

[redigeringskonflikt]

Blokeringen er stadig gyldig, og den ophæves ikke før 23. maj 2015. Hvis du herefter fortsætter med at henvise til den hadeside, så vil du blive blokeret i 3 måneder. Jeg troede ellers at du ville vise dig fra din bedste side her på Wikiquote efter din bandlysning fra dansk Wikipedia tilbage i 2011, men det er tilsydeladen ikke det du ønsker. --Sorenhk (diskussion // bidrag) 26. apr 2015, 13:48 (UTC)
Rosenquist, jeg er ligeglad med om du ikke syntes denne bloker er retfærdig. Den er der, og den forbliver der til d. 23. maj. Den her blokering er selvforskyldt, så hvis du ikke gider at blokeres mere efter d. 23. så er det må tide at stramme sig lidt op og følge reglerne samt vise noget Wikimedia ånd. --Simeondahl (diskussion) 26. apr 2015, 21:44 (UTC)
"ytringsfriheds-idealisten", hehe ;-) - Også, ved ikke om det snart er imod reglerne på den måde som du smider alle de beskeder rund på dikusssionsside hvor du lige lyser. --Simeondahl (diskussion) 27. apr 2015, 19:42 (UTC)
Der udover det manglende signatur. Når man svare på en diskussionsside så skriver man altså ikke tilfældige steder rundt omkring, blandt anden ikke ikke over blokeringskabelonen øverst i dette afsnit. Nej man svare selvfølgelig under den seneste kommentar. --Sorenhk (diskussion // bidrag) 27. apr 2015, 20:03 (UTC)

Spørgsmål[redigér]

Såfremt brugeren ContraVentum i diskretionens og taktfuldhedens navn sender sit spørgsmål på min e-mail, vil den benævnte bruger få en uddybende besvarelse af sit spørgsmål. Send via ordinær e-mail - og således uafhængigt af wiki-mail-systemet.

Jeg er nysgerrig. Med al respekt: Er det en selvmordsmission, du er ude i? Eller blot uigennemtænkt stædighed? Forløbet minder om din Wikipedia-tid, før du blev bandlyst. Du kommer jo ingen vegne med den adfærd, der jo ikke ligefrem er konstruktiv, men i stedet bærer præg af, at omverdenen skal rette sig efter dine idealer. Den kurs, du har valgt, lægger op til endnu en bandlysning, hvilket du forhåbentlig er klar over. Men vi vil jo egentlig det samme: At udbygge Wikiquote. Som det er nævnt før, kan du til enhver tid arkivere gamle diskussioner, sådan at din diskussionsside er fri for diverse tilsmudsninger. Her på Wikiquote havde du mulighed for at vise dig fra dine bedste sider efter Wikipedia-sagen, men du vælger i stedet at trampe rundt i gamle petitesser som en elefant i en porcelænsbutik. Mit råd til dig er så: Overvej, hvorvidt du egentlig gider at deltage i projektet. Du kommer ikke langt med den fjendtlige attitude, du udviser p.t. Jeg værdsætter dine gode bidrag, og det ville være ærgerligt, hvis du forlod projektet. Desværre er din indstilling helt forkert, som den er nu. Eventuelt kan du tage en pause og starte på en frisk. Du virker noget nærtagende - gamle diskussioner om din Wikipedia-tid burde ikke kunne påvirke kvaliteten af dit arbejde. Lad de gamle problemer ligge: Sket er sket, og der er ikke mere at gøre ved det. Det går ikke at slette de indlæg, som man nu synes ikke passer i éns kram, da dette er manipulation og giver et fejlagtigt indtryk af din personlighed. Det hjælper bestemt ikke at henvise til en Wikipedia-hadeside, og dermed være med til at nedbryde et søsterprojekt, hvilket afslører din grundholdning. Så er det her, at du har chancen for en ny start med fremragende bidrag til siden om Karen Blixen og slægtninge. Men hvis du stadig vil hænge dig i det gamle, så er der ikke mere at sige til det, udover at det er en lose-lose-situation, hvor Wikiquote mister en masse godt redigeringsarbejde, og at du vil være meget sur over din fremtidige bandlysning (jf. dine protester over den ifølge dig ugyldige bandlysning på Wikipedia). Husk på, at grundlæggende vil alle projekterne det bedste, og forvent god tro. Bare mine strøtanker herfra, jeg håber at du vil tænke lidt over dem. Mvh. --ContraVentum (diskussion) 23. apr 2015, 14:03 (UTC)

Translating the interface in your language, we need your help[redigér]

Hello Rosenquist~dawikiquote, thanks for working on this wiki in your language. We updated the list of priority translations and I write you to let you know. The language used by this wiki (or by you in your preferences) needs about 100 translations or less in the priority list. You're almost done!
For at tilføje eller ændre oversættelser for alle wikier, skal du bruge translatewiki.net, der er MediaWikis lokaliseringsprojekt.

Please register on translatewiki.net if you didn't yet and then help complete priority translations (make sure to select your language in the language selector). With a couple hours' work or less, you can make sure that nearly all visitors see the wiki interface fully translated. Nemo 26. apr 2015, 14:06 (UTC)

Fjernelse af indlæg.[redigér]

På Wikimedias projekter er der nogle regler. "Det er ikke tilladt at slette indlæg og skabeloner på brugerdiskussionssider, hverken egne eller andres. Andre skal kunne se hvad der er diskuteret og om der eventuelt er tidligere påpegelser, kritik eller advarsler der skal følges op. Sletning af advarsler og indlæg kan desuden opfattes som om brugeren har noget at skjule eller ikke bryder sig om andres meninger. Hvis der slettes alligevel vil siden blive gendannet." Fortsætter du vil du blive blokeret.

Angående ændring af dit signatur til "Signeret af Rosenquist". Du skal være opmærksom på at du ikke hedder Rosenquist på Wikiquote mere, men Rosenquist~dawikiquote. --Sorenhk (diskussion // bidrag) 28. maj 2015, 18:30 (UTC)Reply[svar]

Blokering[redigér]

Banned-proxys.svgDu er blevet blokeret i 3 måneder på grund af hærværk.
Du vil ikke kunne foretage nogen redigeringer før denne blokering er udløbet. Slet ikke denne advarsel på denne side, da dette også vil blive betragtet som hærværk.

Hvis du mener at blokeringen skyldes en fejl, kan du rette henvendelse til den administrator der har blokeret dig; se blokeringsloggen. Simeondahl (diskussion) 25. jun 2015, 09:59 (UTC)

Det er nok nu. Du forsætter med at slet indlæg, bryde regler samt have en utilstedelig opførsel over for folk. Hvis du forsætter efter denne blokering bliver der oprettet en afstemmening omkring banlysning. --Simeondahl (diskussion) 25. jun 2015, 09:59 (UTC)