Bruger:Rosenquist~dawikiquote

Fra Wikiquote
Spring til navigation Spring til søgning

Det grundlæggende ideal hos Rosenquist kan formuleres i følgende fem citater:

Kun et mål er højere og mere ædelt end ytringsfriheden - og dette ene mål er bevarelse af den blixenske mytologi.
Ligesom man ikke fængsler en Voltaire, fængsler man heller ikke en Rosenquist.
Dansk Wikipedia med søster-projekter bør ikke indeholde eftermæle-ødelæggende redigeringskonflikter.
At være en sagnfigur i cyberspace og have speciale i citater af kunstnere og kulturpersonligheder med mytisk og romantisk karakter.
At være en sagnfigur i lighed med Dunyazade holdende en symbolsk og sødtduftende uskyldslilje.

Signeret af Rosenquist, 27. april 2015, 16:02 (UTC)

Information om nærværende brugerkonto:

Nærværende brugerkonto stopper sit redigeringsarbejde den 15. maj 2015. Dette er en naturlig og ufravigelig konsekvens af brugerkontoens vanærede, miskrediterede og besmudsede brugerdiskussionsside. Kun brugerkontoens sider vil fortsat blive ajourført.

Efter en samlet oprydning i redigeringskonflikten på dansk Wikipedia og i dens afsmittende aspekter på søster-projekter samt efter en samlet genoprettelse af brugeromdømmet, vil Rosenquist genoptage redigeringsarbejdet og skifte brugernavn til Dunyazade.

Signeret af Rosenquist, 15. maj 2015, 21:58 (UTC)

Gendrivelse af uholdbar argumentation fra Sarrus og Simeon Dahl:

Hejsa Rosenquist. Har du overvejet at blive administrator her på dansk Wikiquote? - Du ser ud til at have godt styr på det, og vi kan altid godt bruge en ekstra hånd til citatsamlingen. Hvis du har lyst til at hjælpe med fjernelse af vandalisme, hjælpe brugere og tilsvarende, så syntes jeg bestemt, at du skal skrive en anmodning om administratorstatus. Du har i hvert fald min støtte. Tænk over det. - Simeondahl (diskussion) 16. januar 2013, 19:13 (UTC)

Indlæg til Simeon Dahl: Rosenquist har søgt for et års tid siden [Idealet for brugerkontoen Rosenquist er blandt andet at være en uskyldsren sagnfigur med speciale i citater af kunstnere og kulturpersonligheder med mytisk og romantisk karakter. Det er således ødelæggende for dette ideal, når brugeren Sarrus - via sit indlægs henvisning til usobert og ikke-uskyldsrent materiale - forulemper målsætningen hos Rosenquist om at være uskyldsren. Den benævnte forulempelse bør i retfærdighedens navn anses for en provokerende handling fra brugeren Sarrus - udført uden respekt for idealet hos Rosenquist.], Jævnfør: Wikiquote:Anmodning om administratorstatus. - Sarrus (diskussion) d. 17. januar 2013, 15:01 (UTC)

En personlig og velovervejet besked til brugeren Sarrus: Undlad venligst at besvare indlæg fra andre brugere på mine vegne og på min diskussionsside. Såfremt brugeren Simeon Dahl skriver et indlæg til mig vedrørende mulig administratorstatus, giver jeg selv en besvarelse efter moden betænkningstid. Såfremt Simeon Dahl behøver en besvarelse fra dig vedrørende en given sag eller et givent spørgsmål, vil han sandsynligvis rette henvendelse til dig på din diskussionsside. Undlad venligst også at skrive usobre og ramsaltede indlæg på min brugerdiskussionsside. Når mit speciale er citater af kunstnere og kulturpersonligheder med mytisk og romantisk karakter som eksempelvis baronesse Karen Blixen, bør min brugerdiskussionsside ikke indeholde usobre og ikke-uskyldsrene udsagn vedrørende andre og eksterne Wikimedia-projekter. Mine nuværende redigeringer og mit nuværende arbejde på dansk Wikiquote er sagligt, konstruktivt og positivt. Dette arbejde bør derfor - ligesom idealet for brugerkontoen Rosenquist - ikke ødelægges af usobre og ikke-skyldsrene udsagn fra dig på min brugerdiskussionsside. Såfremt min Wikiquote-arbejdsmoral vedvarende skal opretholdes, bør de omtalte udsagn venligst overstreges af dig i erkendelse af din ugerning. Såfremt dit nuværende indlæg ikke bliver overstreget, vil mit Wikiquote-arbejde i sagens natur stoppe - og senest per 15. maj 2015. - Mvh. Rosenquist (diskussion) 20. juli 2013, 15:47 (UTC)

På den dansksprogede Wikipedia er det helt normalt at deltage i debatter og samtaler på andre brugeres brugerdiskussionssider, så jeg kunne jo ikke vide, [Uvidenhed er ingen undskyldning.] at det ville genere dig. [Det er ikke et spørgsmål om, at det usobre og ikke-skyldsrene indlæg fra Sarrus skulle genere undertegnede. Det er derimod et spørgsmål om følgende to forhold: Dels at det pågældende indlæg og dets henvisning forulemper idealet for brugerkontoen Rosenquist - og deraf vanærer Rosenquists brugeromdømme. Dels at en given Wikiquote-skribent, hvis arbejdsområde er citater af finkulturelle kunstnere og kulturpersonligheder med mytisk og romantisk karakter, bør stoppe sit arbejde af moralske grunde i tilfælde af et miskrediteret brugeromdømme.] Desuden er brugerdiskussioner ikke brugerens ejendom, [Det afgørende forhold i sagen er ikke ejerforhold. Derimod er sagens afgørende forhold, at såvel brugersider som brugerdiskussionssider er brugerens profilbillede over for almenheden - og en miskreditering af dette profilbillede bør afstedkomme en tilbageføring til situationen forud for den benævnte miskreditering.] så man kan ikke forhindre andre i at skrive [Problemstillingens æble er ikke at forhindre andre i at skrive saglige og seriøse indlæg. Derimod er problemstillingens æble at forhindre andre i at vanære Rosenquists brugerdiskussionsside - og dermed miskreditere Rosenquists profilbillede over for almenheden.] på den. Men når det er sagt, kunne jeg jo have ventet [Selverkendelse er af det gode - og det er korrekt, at brugeren Sarrus burde have ventet med at tilføje sit usobre og ikke-uskyldsrene indlæg.] med at skrive noget angående ovenstående, indtil du eventuelt havde oprettet en ny anmodning. Dér har alle i hvert fald fri taleret. [Der er ikke fri taleret i den benævnte sammenhæng, eftersom injurierende og personfølsomme oplysninger ikke må offentliggøres på dansk Wikiquote.] Desuden har indholdet af nærværende brugerdiskussionsside ikke noget at gøre med, hvad du ellers foretager dig her på dansk Wikiquote, [Sagen handler ikke om, hvorvidt indholdet af Rosenquists brugerdiskussionsside påvirker det udførte Wikiquote-arbejde. Derimod handler sagen om, hvorvidt indholdet af Rosenquists brugerdiskussionsside miskrediterer Rosenquists brugeromdømme som Wikiquote-skribent med speciale i citater af kunstnere og kulturpersonligheder med mytisk og romantisk karakter.] hvorfor dets indhold ikke bør have indflydelse på dette. Du kan eventuelt vælge at arkivere siden. [En arkivering af Rosenquists brugerdiskussionsside er ikke en løsning af problemstillingens æble: At opnå og opretholde idealet for brugerkontoen Rosenquist. Derimod vil en tilbageføring af Rosenquists brugerdiskussionsside til situationen forud for det usobre og ikke-skyldsrene indlæg fra Sarrus være en løsning af problemstillingens æble.] - Sarrus (diskussion) 21. juli 2013, 08:03 (UTC)

En præcisering af en række forvekslinger hos brugeren Sarrus: Citatsamlingen dansk Wikiquote og encyklopædien dansk Wikipedia er forskellige Wikimedia-projekter med forskellige formål og differentieret indhold. Disse projekter bør grundlæggende ikke forveksles eller jævnstilles med hinanden. Såfremt noget er normalt på dansk Wikipedia, behøver dette noget ikke nødvendigvis at være normalt på dansk Wikiquote - og omvendt. En brugerdiskussionsside er relateret til en specifik og konkret brugerkonto - og dermed har brugerdiskussionssiden et tilhørsforhold til selvsamme brugerkonto. Dette tilhørsforhold bør grundlæggende ikke forveksles med et ejerforhold. Såfremt nogen - eksempelvis brugeren Sarrus - skriver usobre og ikke-uskyldsrene indlæg på Rosenquists brugerdiskussionsside, vil disse indlæg ødelægge idealet for Rosenquist brugeromdømme som Wikiquote-skribent - og deraf samtidig undergrave Rosenquists arbejdsmoral på dansk Wikiquote. Det er således ganske uretfærdigt, at Wikiquote-skribenter kan miskreditere hinandens brugerdiskussionssider uden tilsyneladende mulighed for efterfølgende oprydning. - Mvh. Rosenquist (diskussion) 21. juli 2013, 17:25 (UTC)

Man bør i sagens natur overholde almengyldige samfundsnormer vedrørende kommunikation mellem mennesker [Problemstillingens æble omhandler hverken almengyldige samfundsnormer eller kommunikation mellem mennesker. Derimod handler problemstillingens æble - som tidligere nævnt - om at opnå og opretholde idealet for brugerkontoen Rosenquist. Dette ideal bør blandt andet tilvejebringes via en legitimering af muligheden for oprydning i vanærende udsagn.] og således afholde sig fra personangreb og nedladende sprogbrug, men det falder ovenstående indlæg fra den 17. januar 2013 ikke under. [En given vurderingen af et givent brugeromdømme-ødelæggende indlæg på en given brugerdiskussionsside bør foretages af den miskrediterede bruger. Derfor er vurderingen fra brugeren Sarrus uden relevans for sagen og dens eventuelle løsningsmuligheder.] Det var blot en henvisning [Dette er ikke korrekt. Det omtalte indlæg af den 17. januar 2013, kl. 15:01 er mere end blot en henvisning til en administratoranmodning. Det er ydermere en henvisning til en række negative og uretfærdige omstændigheder uden relevans for nærværende brugerdiskussionsside. Dertil kommer, at selve idealet for brugerkontoen Rosenquist - som tidligere nævnt - ødelægges af det pågældende indlæg og dets henvisning.] til den administratoranmodning, som du havde skrevet ved en tidligere lejlighed, og den er offentligt tilgængelig. [En given anmodning om administratorstatus bør, såfremt den - som i den pågældende situation - afvises af ugyldige grunde, ikke drages frem efterfølgende henblik på ødelæggelse af Rosenquists brugeromdømme.] Men man kan altså ikke holde vandtætte skodder mellem sine brugerkonti på forskellige Wikimedia-projekter, [Dette er ikke korrekt. Det forholder sig rettelig således i cyberspace, at man - netop ved at have forskellige brugerkonti på forskellige Wikimedia-projekter - kan holde forskellige grader af online distance mellem sine forskellige brugerkonti. Dette gælder almengyldigt - uanset om man uden for cyberspace skulle være den samme person på de forskellige Wikimedia-projekter.] selvom disse måtte have forskellige regler. Man er trods alt den samme person på alle Wikimedia-projekter. Hvis du således ikke havde haft den fortid [Det væsentlige for sagen er ikke selve fortiden i dens egenart. Derimod er det væsentlige for sagen, hvorledes der kan foretages en lovformelig oprydning i fortiden.] på dansk Wikipedia [Det, der sker på dansk Wikipedia, er grundlæggende uden relevans for dansk Wikiquote - og omvendt.], som tilfældet er, havde jeg sandsynligvis behandlet dig anderledes, omend jeg stadig havde fjernet overstregningen, da man ikke kan tillade sig [Sagen handler ikke om at tillade sig noget. Derimod handler sagen om at handle moralsk, sobert og ærekært - og således fjerne usobre og ikke-uskyldsrene udsagn af følgende to bevæggrunde: Dels at opnå og opretholde idealet for brugerkontoen Rosenquist. Dels at forsvare Rosenquists finkulturelle arbejdsområde - og deraf undgå nye MØ-situationer, hvor en ikke-rettidig oprydning i en Wikimedia-redigeringskonflikt, der burde have været fjernet og tilbageført til situationen før dens oprindelige udgangspunkt, tjener som inspirationskilde til yderligere usobre og ramsaltede forhold i et andet medie end dansk Wikipedia og Wikiquote. Den virkelige MØ-situation er i denne sammenhæng en konsekvens af en sådan ikke-rettidig oprydning af den forudgående Wikimedia-redigeringskonflikt - altså en ikke-rettidig oprydning, hvis gennemførelse blev forhindret af den despotiske administrator Palnatoke og hans medskyldige håndlangere.] at overstrege eller ændre andres indlæg på diskussionssider. Noget helt andet er, at en af grundene til, at der er færre regler på dansk Wikiquote, er, at der er færre brugere til at diskutere dem og skrive dem. - Sarrus (diskussion) 21. juli 2013, 18:46 (UTC)

Jeg håber, at det er okay jeg blander mig. Jeg ser ikke nogen grund til, at en henvisning som Sarrus lavede skal tages personligt, [Det væsentlige for sagen er ikke de personlige forhold. Derimod er det væsentlige for sagen de faglige forhold - og herunder mulige foranstaltninger mod nye MØ-situationer.] jeg ved også godt, hvorfor han gjorde det. Jeg tror [Et menneskes tro og tvivl hører til i Guds hus - og er således uden relevans for den pågældende sag og dens løsningsmuligheder.] ikke Sarrus ønsker, at du bliver administrator på dansk Wikiquote efter en evighedsblokering [Den evighedsblokering, der for øjeblikket er gældende på et andet og eksternt Wikimedia-projekt, er ugyldig og formalia-fravigende. Derfor bør den i retfærdighedens navn ikke have indflydelse på den benævnte administratoranmodning.] på et andet Wikimedia-projekt. Angående den overstregning: Så bør den ikke overstreges, eftersom den ikke er forkert. [Det væsentlige for sagen er ikke et spørgsmål om, at noget skulle være forkert. Derimod er det væsentlige for sagen et spørgsmål om, at noget er usobert og ramsaltet i forhold til Rosenquists brugeromdømme - og i det lys er en oprydning eller overstregning ganske lovformelig.] Fuld forståelse for, at du syntes [Det faglige grundlag bag målsætningen om at fjerne de usobre og ramsaltede udsagn er ikke udgjort af et spørgsmål om at synes noget eller at have en holdning til noget. Derimod er målsætningens faglige grundlag udgjort af en ren og holdningsfri faglighed - i form af mere end syvs års research i den blixenske mytologi med indsamling af dokumentation og baggrundsmateriale. De usobre og ramsaltede udsagn bør således fjernet i overensstemmelse med en holdningsfri objektivitet.] den er upassende, men så må du gerne arkiver siden. [Sagen bliver ikke løst via en arkivering af Rosenquists brugerdiskussionsside. Derimod vil sagen blive løst via en samlet fjernelse og tilbageføring af de usobre og ikke-uskyldsrene indlæg til situationen før deres oprindelige udgangspunkt.] Dog vil jeg lige sige noget om den evighedsblokering som Sarrus nævnte tidligere: Du bliver ikke blokeret, hvis du ikke laver vandalisme, men husk nu ikke at overstrege, fordi du personligt [Rosenquist har ingen personlige aktier i sagen og dens løsningsmuligheder.] ikke synes om en kommentar. Du har mange gode bidrag på dansk Wikiquote, og det ville da være en skam at miste dig her på dansk Wikiquote. [Det er korrekt, at det ville være en skam at miste Rosenquist fra dansk Wikiquote. Imidlertid vil dette tab for dansk Wikiquote være uundgåeligt, såfremt en samlet fjernelse og tilbageføring af sagen til situationen før dens oprindelige udgangspunkt ikke gennemføres. Nyttefilosofisk anskuet står dansk Wikiquote ved følgende korsvej: Enten at skulle lide et betydningsfuldt tab af nye citater, såfremt ingen oprydning gennemføres, - eller omvendt at kunne undgå et betydningsfuldt tab af nye citater, såfremt en samlet oprydning gennemføres.] Du skal bare lige huske at respektere regler og retningslinjer, [Det er i overensstemmelse med regler og retningslinjer på dansk Wikiquote at modarbejde administratorenes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden.] da de ikke er der uden bagtanke. Jeg prøver ikke at hænge nogle ud her, husk det. Det var bare lige en kortfattet besked, jeg lige ville af med - en besked skrevet på iPhone, så der kan være stavefejl eventuelt. - Simeondahl (diskussion) 22. juli 2013, 23:38 (UTC)

Signeret af Rosenquist, 15. marts 2015, 17:02 (UTC)

Gendrivelse af uholdbar argumentation fra Simeon Dahl:

Hej Rosenquist. Jeg kan se, at du stadig gerne vil henvise folk til en hadeside [Det er ikke et spørgsmål om at henvise folk til en hadeside. Det er derimod et spørgsmål om at gøre folk opmærksomme på den despotiske mentalitet hos visse administratorer af dansk Wikipedia. Det er netop denne despotiske mentalitet som har fremprovokeret det disharmoniske redigeringsmønster hos Rosenquist på dansk Wikipedia - og det er samtidig i lyset af den pågældende despotiske mentalitet, at man skal se Palnatokes regelstridige offentliggørelse af private e-mails. Denne offentliggørelse har tjent som det regelstridige udgangspunkt for den ugyldige og formalia-fravigende evighedsblokering af brugerkontoen Rosenquist.] som omhandler andre bruger [Den benævnte hadeside omhandler ikke de traditionelle brugere af dansk Wikipedia. Derimod omhandler hadesiden de specifikke administratorer, der i særdeleshed har udvist despotisk fremfærd og forskelsbehandling på dansk Wikipedia.] på Wikimedia, dette er ikke tilladt [Det er gyldigt og lovformeligt at foretage en test-redigering af et hadeside-hyperlink i en sandkasse. Der er på dansk Wikiquote ingen regler og retningslinjer for karakteren af en given test-redigering i en given sandkasse.]. Det er lige meget om det er din diskussionsside eller sandkasse, du fremviser stadig et hadelink som er krænkende [Den benævnte hadeside er ikke reelt krænkende - og slet ikke i forhold til de brugervenlige administratorer. Derimod er hadesiden præget af konstruktiv og berettiget kritik af de specifikke administratorer, der - som tidligere nævnt - i særdeleshed har udvist despotisk fremfærd og forskelsbehandling på dansk Wikipedia.] på visse brugere. Du bedes fjerne dette link ellers bliver jeg nødsaget til at slette siden [Det er ikke acceptabelt at slette andres sandkasser uden deres samtykke. Sagen omhandler ikke sandkassen i sin egenart, men derimod et hadeside-hyperlink i en gyldig sandkasse-test-redigering.]. Det er faktisk imod reglerne i Danmark at lave hadesider [Danmark er et frit land med frihed til at udarbejde en eller flere berettigede hadesider vedrørende de despotiske administratorer af dansk Wikipedia.] som kan virke krænkende og vanærende [De specifikke administratorer, der måtte blive krænket på hadesiden, har selv udvist ligegyldighed i forhold til følgende tre sagsforhold: Dels krænkelsen af Rosenquists brugeromdømme på dansk Wikipedia. Dels krænkelsen af baronesse Karen Blixen på dansk Wikipedia. Dels de pågældende to krænkelsers afsmittende aspekter på søsterprojekter til dansk Wikipedia.]. Denne hadeside indeholder muligvis også private informationer. [Den benævnte hadeside indeholder beviseligt ikke andre personoplysninger end de oplysninger som i forvejen findes andre steder i cyberspace - og som administratorerne således selv har valgt at offentliggøre.] Dette link kan findes på følgende sider:

Bruger:Rosenquist/Sandkasse

På forhånd tak. - Simeondahl (diskussion) 7. april 2015, 11:47 (UTC)

Siden er nu slettet [Det er - som tidligere nævnt - ikke acceptabelt at slette andres sandkasser uden deres samtykke. Simeon Dahls handling er således et udtryk for umoralsk magtmisbrug af hans administrator-status. Sagen omhandler ikke sandkassen i sin egenart, men derimod et hadeside-hyperlink i en gyldig sandkasse-test-redigering.], da den er uacceptabel og i strid med Wikimedias principper [Der er - som tidligere nævnt - ingen regler og retningslinjer på dansk Wikiquote vedrørende karakteren af en given test-redigering i en given sandkasse.]. - Simeondahl (diskussion) 7. april 2015, 12:26 (UTC)

Signeret af Rosenquist, 10. april 2015, 14:02 (UTC)

Gendrivelse af uholdbar begrundelse i blokeringsloggen:

Henviser stadig folk til en Wikimedia-hadeside. [Det er ikke et spørgsmål om at henvise almenheden til en Wikimedia-hadeside uden overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer. Det er derimod et spørgsmål om at henvise almenheden til et lovformeligt indlæg på dansk Wikipedia - altså et indlæg, der indeholder et hadeside-hyperlink i overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer. Det pågældende indlæg har ikke afstedkommet blokering til dets skribent Urbandweller, alias KLN - og derfor bør efterfølgende henvisninger til indlægget heller ikke afstedkomme blokering. Det er umoralsk magtmisbrug fra administratorernes side at udøve censur i forhold til kritisk omtale af despotiske administratorer på en Wikimedia-hadeside. Det er på samme vis umoralsk magtmisbrug fra administratorernes side at blokere brugere som henviser til et eller flere lovformelige Wikipedia-indlæg indeholdende et hadeside-hyperlink.]

Signeret af Rosenquist, 25. april 2015, 13:55 (UTC)

Gendrivelse af uholdbar argumentation fra Simeon Dahl og Søren HK:

Denne blokering er helt gyldig. [Dette er et synspunkt uden afsæt i saglig argumentation - og sådanne synspunkter bør anses for subjektive postulater.] Du har, jeg ved ikke hvor mange gange [En vidende administrator vil kende antallet af gange - ellers vil der være tale om en uvidende administrator, hvilket altså er tilfældet med Simeon Dahl.], prøvet at henvise folk til den hadeside. [Det er ikke et spørgsmål om at henvise almenheden til hadesiden. Det er derimod et spørgsmål om følgende to sagsforhold: Dels at henvise til et lovformeligt indlæg med et hadeside-hyperlink på dansk Wikipedia. Dels at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden. Begge sagsforhold er lovformelige og i overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer.] Du bryder reglen omkring utilstedelig opførsel [Det er ikke brud på reglen omkring utilstedelig opførsel at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden. Det er derimod utilstedelig opførsel fra administratorernes side at udøve censur - og efterfølgende at håndhæve censuren via ugyldige blokeringer af censurens modstandere, såsom den ugyldige blokering af Rosenquist.]. Og, du blev advaret, [Rosenquist anerkender ikke bevæggrunden for den pågældende advarsel.] men valgte alligevel at genoprette den sandkasse [Rosenquists genoprettelse af sandkassen er ganske lovformelig og i overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer, hvorimod administratorernes sletning af sandkassen er et udtryk for uacceptabel censur af en henvisning til et lovformeligt indlæg med et hadeside-hyperlink på dansk Wikipedia.], hvor du skrive, at folk skal tjekke et bestemt indlæg på en Wikipedia-diskussion - et indlæg som også indeholder det nævnte hadelink. - Simeondahl (diskussion) 25. april 2015, 19:46 (UTC)

Vi [Simeon Dahl bør ikke omtale sig selv i flertal - og han vinder ikke autoritet ved at omtale sig selv på den pågældende måde.] blokerer dig på både de ting, du gør, samt dine intentioner [Den grundlæggende intention ved Rosenquists redigeringsmønster er at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden. Rosenquists intentioner er altså godhjertede, ædle og oprigtige, mens administratornes censur-af-hadeside-intention er det modsatte - nemlig en uærlig og miserabel affære. En sådan censur-af-hadeside-intention er ganske uacceptabel - og derfor bør en given modarbejdelse af den benævnte censur ikke afstedkomme blokering. Såfremt det alligevel skulle afstemkomme blokering, vil det være et udtryk for umoralsk magtmisbrug af administratorernes værktøjer.]. - Simeondahl (diskussion) 25. april 2015, 19:48 (UTC)

Blokeringen er stadig gyldig [Dette er et synspunkt uden afsæt i saglig argumentation - og sådanne synspunkter bør anses for subjektive postulater.], og den ophæves ikke før den 23. maj 2015. Hvis du herefter fortsætter med at henvise til den hadeside [Det er - som tidligere nævnt - ikke et spørgsmål om at henvise almenheden til hadesiden. Det er derimod et spørgsmål om følgende to sagsforhold: Dels at henvise til et lovformeligt indlæg med et hadeside-hyperlink på dansk Wikipedia. Dels at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden. Begge sagsforhold er lovformelige og i overensstemmelse med ytringsfrihedens rammer.], så vil du blive blokeret i tre måneder. [En sådan blokering vil - i henhold til den forugående gendrivelse - være umoralsk magtmisbrug af administratorernes værktøjer.] Jeg troede ellers, at du ville vise dig fra din bedste side [Rosenquists bedste side er at være ytringsfriheds-idealist og således at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden.] her på dansk Wikiquote efter din evighedsblokering [Den evighedsblokering, der for øjeblikket er gældende på et andet og eksternt Wikimedia-projekt, er ugyldig af følgende tre grunde: Dels fordi den tager udgangspunkt i private e-mails som er offentliggjort af Palnatoke uden forudgående samtykke. Dels fordi evighedsblokeringens forudgående afstemning er formalia-fravigende. Dels fordi evighedsblokeringens forudgående diskussion er uretmæssigt farvet af en usaglig dæmonisering fra brugeren Dannebrog Spy.] på dansk Wikipedia tilbage i 2011, men det er tilsyneladende ikke det, du ønsker [Rosenquists ønske på Wikimedias vegne er at være stringent på følgende måde: Enten at udøve en hensyntagen til både baronesse Karen Blixens omdømme og Wikimedias omdømme - eller ikke at udøve nogen hensyntagen til de benævnte to omdømmer. Sålænge der ikke tages hensyn til baronessens omdømme, skal der heller ikke derfor heller ikke tages hensyn til Wikimedias eget omdømme.]. - Sorenhk (diskussion) 26. april 2015, 13:48 (UTC)

Rosenquist, jeg er ligeglad med om du ikke betragter denne blokering som retfærdig. [En administrator, der er ligeglad med uretfærdigheder på et Wikimedia-projekt, er netop definitionen på en despotisk administrator. Dertil kommer, at den grundlæggende kritik på hadesiden netop omhandler den despotiske mentalitet hos visse administratorer - som eksempelvis Palnatoke.] Den er der, og den forbliver der til den 23. maj 2015. Den her blokering er selvforskyldt [Dette er ikke korrekt, eftersom en blokering aldrig kan være selvforskyldt. Derimod vil en blokering altid være et resultat af den blokerende administrators tolkning af regler og retningslinjer. Den nuværende blokering af Rosenquist er således et resultat af en administrators mistolkning af reglen omkring utilstedelig opførsel. Det kan aldrig være utilstedelig opførsel at være ytringsfriheds-idealist og således at modarbejde administratorernes censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden.], så hvis du ikke ønsker at blokeres mere efter dens ophør, så er det på tide at stramme sig lidt op og følge reglerne samt vise noget Wikimedia-ånd. [Rosenquist viser i forvejen god Wikimedia-ånd ved at være ytringsfriheds-idealist og ved ikke at acceptere censur af den kritiske administrator-omtale på hadesiden.] - Simeondahl (diskussion) 26. april 2015, 21:44 (UTC)

Ytringsfriheds-idealisten, denne titulatur synes lattervækkende. [Den benævnte titulatur er ikke mere lattervækkende end de despotiske administratorer og deres despotiske ugerninger - som eksempelvis Palnatokes regelstridige offentliggørelse af private e-mails uden forudgående samtykke.] Desuden ved jeg ikke om det snart er imod reglerne [En vidende administrator vil kende reglerne - ellers vil der være tale om en uvidende administrator, hvilket altså er tilfældet med Simeon Dahl.] med den måde som du smider alle de beskeder [Der er ikke tale om beskeder i betydningen debatindlæg. Der er derimod tale om info-skabeloner.] rundt på diskussionssiden, hvor du lige lyser. [Rosenquist er ikke hedonist - og ingen forhold i sagen er motiveret af lyst eller ulyst.] - Simeondahl (diskussion) 27. april 2015, 19:42 (UTC)

Derudover de manglende signaturer. [Der forefindes intet krav om signatur på en given info-skabelon. Der forefindes kun signatur-krav for reelle debatindlæg.] Når man svarer på en diskussionsside, så skriver [En gendrivelse er ikke et spørgsmål om at skrive et besvarende indlæg. Derimod er en gendrivelse et spørgsmål om at tilbagevise en uholdbar argumentation.] man altså ikke tilfældige steder rundt omkring, blandt andet ikke over blokeringsskabelonen øverst i dette afsnit. [Det er almindelig kutyme at placere en given info-skabelon øverst i det afsnit som info-skabelonen berører, perspektiverer eller gendriver. Dertil kommer, at en info-skabelon også kan placeres øverst på selve diskussionssiden.] Nej, man svarer selvfølgelig under det seneste debatindlæg. [Det er korrekt, at man svarer under det seneste debatindlæg, såfremt der er tale om et besvarende indlæg. Imidlertid bør en gendrivende info-skabelon placeres øverst i afsnittet eller øverst på selve diskussionssiden.] - Sorenhk (diskussion) 27. april 2015, 20:03 (UTC)

Signeret af Rosenquist, 27. april 2015, 15:35 (UTC)