The Matrix Revolutions

Fra Wikiquote
Formatering
Denne artikel bør formateres (med afsnitsinddeling, fed skrift o.l.) som det anbefales i Wikiquotes stilmanual.
Se artiklen om
The Matrix Revolutions
Wikipedia.

Agent Smith[redigér]

 • Mr. Anderson. Velkommen tilbage, vi har savnet dig.
  Mr. Anderson. Welcome back, we missed you.
 • Hvorfor Mr. Anderson? Hvorfor gør du det? Hvorfor rejse sig? Hvorfor blive ved med at kæmpe? Tror du at du kæmper for noget? For mere end din overlevelse? Kan du sige mig hvad det er? Ved du det overhovedet? Er det frihed? Eller sandheden? Måske fred? Ja? Nej? Kan det være kærlighed? Illusioner, Mr. Anderson. En svag opfattelse. Den midlertidige opbygning af en svag menneskelig intelligens, der desperat prøver at retfærdiggøre en eksistens der er uden mening eller formål. Og alle lige så kunstige som Matrixen selv, kun et menneskeligt sind kunne opfinde noget så smagløst som kærlighed. Du må være i stand til at se det, Mr. Anderson. Du må have indset det nu. Du kan ikke vinde. Det er formålsløst at blive ved med at kæmpe. Hvorfor, Mr. Anderson? Hvorfor? Hvorfor fortsætter du?
  Why, Mr. Anderson? Why do you do it? Why get up? Why keep fighting? Do you believe you're fighting for something? For more that your survival? Can you tell me what it is? Do you even know? Is it freedom? Or truth? Perhaps peace? Yes? No? Could it be for love? Illusions, Mr. Anderson. Vagaries of perception. The temporary constructs of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose. And all of them as artificial as the Matrix itself, although only a human mind could invent something as insipid as love. You must be able to see it, Mr. Anderson. You must know it by now. You can't win. It's pointless to keep fighting. Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist?
 • Kan du mærke det Mr. Anderson? Hvordan det nærmer sig dig? Åh, jeg kan, jeg burde egentlig takke dig. Det var, trods alt, det var dit liv der lærte mig meningen med alt liv. Livets mening er at ende.
  Can you feel it Mr. Anderson? Closing in on you? Oh I can, I really should thank you after all. It was, after all, it was your life that taught me the purpose of all life. Purpose of life is to end.
 • Det her er min verden!
  THIS IS MY WORLD!!
 • Åh, nej nej nej nej... nej, det er ikke retfærdigt!
  Oh, no no no no... no, it's not fair!

Neo[redigér]

 • Du havde ret Smith. Du har altid ret, det var uundgåeligt.
  You were right Smith. You're always right. It was inevitable.
 • Jeg kan se dig.
  I can see you.

Oraklet[redigér]

 • Du er en slyngel, ved du det?
  You are a bastard, you know that?
  Til Agent Smith.

Arkitekten[redigér]

 • Du spiller et farligt spil.
  You played a very dangerous game.
 • Hvad tror du jeg er? Menneske?
  What do you think I am? Human?
  Til Oraklet.

Trinity[redigér]

 • Hvis du siger vi klarer det tror jeg dig.
  If you tell me we'll make it I'll believe you.

Morpheus[redigér]

 • Jeg har længe forestillet mig dette øjeblik, er det virkeligt?
  I have imagined this moment for a long time. Is it real?