Spring til indhold

The Matrix Reloaded

Fra Wikiquote
Formatering
Denne artikel bør formateres (med afsnitsinddeling, fed skrift o.l.) som det anbefales i Wikiquotes stilmanual.
Se artiklen om
The Matrix Reloaded
Wikipedia.

Morpheus[redigér]

 • Dette er krig og vi er soldater. Hvad hvis krigen kunne slutte i morgen? Er det ikke værd at kæmpe for? Er det ikke værd at dø for?
  This is a war and we are soldiers. What if tomorrow the war could be over? Isn't that worth fighting for? Isn't that worth dying for?
  peptalk til de andre skibschefer ved mødet i Matrix
 • Jeg har drømt en drøm, men nu er drømmen væk for mig.
  I have dreamed a dream, but now that dream is gone from me.
 • Neo, hvis du er derude, jeg har brug for hjælp.
  Neo, if you're out there I could use some help.

Neo[redigér]

 • Nogle mennesker lever hele deres liv uden at høre så gode nyheder.
  Some people go their entire lives without hearing news that good.
 • Valg, problemet er valg.
  Choice, the problem is choice.

Oraklet[redigér]

 • Det ser ud til at hver gang vi mødes, har jeg kun dårlige nyheder. Det er jeg ked af, virkelig. Men for hvad det er værd, du har gjort mig troene. Held og lykke knægt.
  It seems that every time we meet, I have nothing but bad news. I'm sorry about that, I surely am. But for what it's worth, you've made a believer out of me. Good luck, kiddo."
 • Vi kan aldrig se længere end de valg vi ikke forstår.
  We can never see past the choices we don't understand.

Agent Smith[redigér]

 • Mig... mig... mig...
  Me... me... me...
 • Det bedste ved at være mig... der er så mange mig'er.
  The best thing about being me... There are so many mes.
 • Jeg dræbte dig Mr. Anderson. Jeg så dig dø... med en vis tilfredsstillelse må jeg tilstå. Men så skete der noget, noget jeg viste var umuligt, men det skete alligevel. Du ødelage mig, Mr. Anderson. Derefter, forstod jeg reglerne, jeg vidste hvad det var meningen jeg skulle gøre, men jeg gjorde det ikke, kunne ikke. Jeg var tvungen til at blive, til ikke at adlyde. Og nu, her står jeg på grund af dig, Mr. Anderson. På grund af dig er jeg ikke længere dette systems agent. På grund af dig ændrede jeg mig. Jeg er frakoblet. En ny mand, så at sige. Ligesom dig, tilsyneladende, fri.
  I killed you, Mr. Anderson. I watched you die... with a certain satisfaction, I might add. Then something happened. something that I knew was impossible, but it happened anyway. You destroyed me, Mr. Anderson. After that, I understood the rules, I knew what I was supposed to do, but I didn't. I couldn't. I was compelled to stay, compelled to disobey. And now, here I stand because of you, Mr. Anderson. Because of you, I'm no longer an Agent of this system. Because of you, I've changed. I'm unplugged. A new man, so to speak. Like you, apparently, free.

Merovingeren[redigér]

 • Jeg elsker det franske sprog. Jeg har prøvet alle sprog men det franske er min favorit - fantastisk sprog, specielt at bande på. Nom de Dieu de putain de bordel de merde de saloperies de connards d'enculis de ta mire. Kan du se det, det er som at tørre røv i silke. Jeg elsker det.
  I love the French language. I have sampled every language, French is my favourite - fantastic language, especially to curse with. Nom de Dieu de putain de bordel de merde de saloperies de connards d'enculis de ta mire. You see, it's like wiping your ass with silk, I love it.
  Den er franske strofe er en række eder der er bundet sammen, og betyder noget i retning af: I guds navn, forbandede luder fra et lortebordel, beskidte spassernar og selvscentrede pikslikker.
 • Det er forbavsende så ens mønstrene er mellem kærlighed og sindssyge.
  It is remarkable how similar the pattern of love is to the pattern of insanity.
 • Ser du, der er kun en konstant, en universel, den eneste rigtige sandhed: Kausalitet. aktion, reaktion. årsag og virkning.
  You see, there is only one constant, one universal, it is the only real truth: Causality. Action. Reaction. Cause and effect.
 • Valg er en illusion, der er opfundet mellem dem med og dem uden magt.
  Choice is an illusion, created between those with power, and those without.
 • Ordne os? Du vil ordne os? At du ved det havde dine forgængere mere respekt.
  Handle us? You'll handle us? You know, your predecessors had much more respect.
  efter at Neo har lovet de andre at ville ordne Merovingeren og hans slæng alene.
 • Okay, du er ikke uden evner. Dræb ham
  Okay, you have some skill. Kill him
  til Neo efter at han har standset hundrede kugler.

Arkitekten[redigér]

 • Fornægtelse er den mest forudsigelige af alle menneskelige reaktioner. Men, bare rolig, dette vil være den sjette gang vi ødelægger den, og vi er blevet yderst effektive til det.
  Denial is the most predictable of all human responses. But, rest assured, this will be the sixth time we have destroyed it, and we have become exceedingly efficient at it.
 • Der er to døre. Døren til højre leder ind til kilden og Zion's frelse. Døren til venstre leder tilbage til Matrix'en, hertil... og din races afslutning. Som du så præcist siger det, problemet er valg. Men vi ved allerede hvad du vil gøre, gør vi ikke? Jeg kan allerede se kædereaktionen: de kemiske forløbere der signalere begyndelsen af en følelse, designet specielt til at overdøve logik og fornuft. En følelse der allerede blinder dig med den simple og indlysende sandhed: hun vil dø, og der er intet du kan gøre for at stoppe det.
  There are two doors. The door to your right leads to the Source and the salvation of Zion. The door to your left leads back to the Matrix, to her... and to the end of your species. As you adequately put, the problem is choice. But we already know what you are going to do, don't we? Already I can see the chain reaction: the chemical precursors that signal the onset of an emotion, designed specifically to overwhelm logic and reason. An emotion that is already blinding you to the simple and obvious truth: she is going to die and there is nothing you can do to stop it.
 • Håb, indbegrebet af menneskelig vildledelse, og samtidig kilden til jeres største styrke, og største svaghed.
  Hope. It is the quintessential human delusion, simultaneously the source of your greatest strength and your greatest weakness.