Spring til indhold

Ruth Bader Ginsburg

Fra Wikiquote
Ruth Bader Ginsburg

Ruth Bader Ginsburg(født 15. marts 1933)

Biografi på Wikipedia
Værker på Wikisource
Billeder, videoer og lydfiler på Wikicommons
Er en af de 9 siddende dommere i USA's Højesteret.


Citater

  • "Hverken den føderale eller delstatsregeringens lovgivning er kompatibel med loven om ligestillingsbeskyttelse når en lov eller officiel regel nægter kvinder - kun fordi de er kvinder - deres fulde statsborgerskab - lige mulighed for at stræbe, opnå, deltage i og bidrage til samfundet baseret på deres individuelle talenter og kapaciteter."
    "Neither federal nor state government acts compatibly with equal protection when a law or official policy denies to women, simply because they are women, full citizenship stature - equal opportunity to aspire, achieve, participate in and contribute to society based on their individual talents and capacities."
    - Den Amerikanske Højesterets dom i sagen United States v. Virginia.
  • "Vægten bør ikke ligge på retten til abort, men på retten til privatliv og kontrol over reproduktion."
    "The emphasis must not be on the right to abortion but on the right to privacy and reproductive control."
    - Interview, Ms. (New York), april 1974