Spring til indhold

Robert G. Ingersoll

Fra Wikiquote
Robert Green Ingersoll

Robert Green Ingersoll(1833 - 1899)

Biografi på Wikipedia
Værker på Wikisource
Billeder, videoer og lydfiler på Wikicommons
Robert Green Ingersoll (11. august 1833 i Dresden, New York - 21. juli 1899 i Dobbs Ferry, New York) var en amerikansk debattør, meningsdanner, foredragsholder, forfatter, politisk leder, autodidakt sagfører og veteran fra den amerikanske borgerkrig, hvor han rejste sit eget regiment af frivillige - og derpå blev udnævnt til oberst.

Citater

 • Det arbejdende folk burde være beskyttet af loven; hvis de ikke er det, vil kapitalisterne forlange lige så mange timer, som den menneskelige natur kan bære.
 • Den sandsynligvis mest underbetalte arbejdskraft er arbejderkvinden.
 • Hele min sympati ligger hos dem, der slider, de som producerer den reelle velstand her i verden, de som bærer menneskehedens byrde.
 • Enhver som tvinger sin broder til at arbejde, til at slide mere end 8 timer om dagen, er ikke et civiliseret menneske.
 • Lad os alle håbe på at lyset triumferer, på ret og rimelighed, på at fakta sejrer over opspind, på kendsgerninger ikke overtro.
 • Den altovervejende grund til at de ortodokse religioner er blevet upopulære er, at de alle prædiker den evige smertes dogme.
 • Dogmet om de evige pinsler er i fuldkommen harmoni med grusomheden hos de mænd, som skabte de ortodokse trosretninger.
 • Doktrinen om helvede er nu kun for den fattige, den lasede, den uvidende. De velklædte vil ikke tolerere det.
 • Om rigdom: Ingen ankommer til helvede i en vogn - de går til fods.
 • Præsterne støtter deres sponsorer.
 • Det eneste slaveri, der findes, er uvidenhed.
 • Frihed er intelligensens barn.
 • Kongen sagde, at mennesket ikke måtte arbejde for sig selv. Præsten sagde, at mennesket ikke måtte tænke selv.
 • Under kongers, adels og præsters nedrige styre var det menneskelige intellekts ørn i umindelige tider hykleriets slibrige slange.
 • Den mand, der ikke tænker selv, er en slave og en forræder over for sig selv og sine medmennesker.
 • Dette er min trossætning: Giv enhver menneskelig skabning den ret, I forbeholder jer selv. Vær åben overfor naturens indflydelse. Tag gæstfrit mod nye tanker. Lad os gøre fremskridt.
 • På Abraham Lincolns monument skulle disse ord stå: "Her hviler den eneste mand i verdenshistorien, som med næsten absolut magt, aldrig misbrugte den, undtagen til barmhjertighed."
 • Bort, bort for altid med de læresætninger og bøger, og ritualer og love og religioner, som stjæler folks sjæl og fornuft.
 • Målet for fritænkeren er at fastslå sandheden - velfærdens betingelser - således at dette liv kan gøres værdifuldt.
 • Så længe folk accepterer tyranni i Himlen, vil de praktisere tyranni på Jorden.
 • Verdens energier er blevet spildt på at tjene et fantom, millioner af præster har levet på andres arbejde, og ingen anstrengelse har været sparet for at begrænse menneskehedens intellektuelle frihed.
 • Hvis kirken havde sejret, ville videnskaberne ikke have eksisteret.
 • Om nytår: Et år mere har sluttet sig til sine utydelige venner.
 • Om general Grant: Jeg tror ikke, at nogen mere barmhjertig general end Grant nogensinde har trukket sit sværd.
 • Al storhed er barmhjertig.
 • Om dyreforsøg: Nogle gange har det virket på mig, som om at grusomhed er ondskabens vejrlig og at storsindethed er det moralske forår, sommer og efterår.
 • Man kan ikke indsætte Gud i Grundloven, for hvis man gør det, ville der ikke være plads til folket.
 • Hvis der findes et almægtigt væsen, behøver han ikke vores hjælp - vi behøver ikke bruge vores energi på at beskytte ham.
 • Vi har prøvet at lade præster styre, og vi ved, at den slags styre er uden nåde. I administrationen af teokrati er ethvert torturinstrument blevet opfundet.
 • Den dag vil komme, hvor vi vil behandle en arbejdende kvinde, der tager sig af to eller tre børn, lige så godt som en diamantklædt kvinde, der intet laver.
 • Uvidenhed er en ringe piedestal at stille dyden på.
 • Under de prægtigste monumenter hviler morderens støv.
 • Foregivelse har altid båret en krone.
 • Mit juleønske: Jeg ville gerne se hele verden fri, fri for uret, fri for overtro. Det vil være nok for denne jul. Næste jul kan det godt være, jeg vil have mere.
 • Fjern kernefamilien fra verden, og vilde dyr er alt, hvad der er tilbage.
 • Kunst er den højeste udtryksform og eksisterer for at udtrykke.
 • Kunst er ikke en prædiken, og kunstneren er ikke prædikant.
 • Kunst kultiverer og stimulerer forestillingsevnen og er katalysator for samvittigheden.
 • Kunst skaber en atmosfære, hvor det anstændige, det behagelige og dyderne ubevidst gror.
 • Kunst giver os civilisation, fordi den oplyser, udvikler, styrker og forædler.
 • En liberal avis skal prædike forstandens absolutte frihed, individets fuldstændige uafhængighed, den fuldkomne ytringsfrihed.
 • Formålet med en retssag er ikke at dømme, ej heller at frikende. Formålet er at fastslå sandheden.
 • Staten burde aldrig søge hævn.
 • Talent har fire årstider - genier har evigt vækstklima.
 • Kvindens snylter er præsten.
 • Bibelen er ikke en moralsk vejledning. Intelligens er den eneste moralske vejledning.
 • Lykke, iberegnet sin højeste form, er, når alt kommer til alt, det eneste gode, og alt, hvis formål er at fremkalde og sikre lykke, er godt.
 • Livets endemål, livets formål, er lykke, intet kan være bedre end dette, intet kan være højere.
 • Religionsfrihed er religionens endeligt.
 • I tankens republik er én et flertal.
 • Kun de, som udtrykker deres sande meninger, er gode borgere, og de som forfølger andre på grund af deres meninger, er de eneste forrædere.
 • Hvis der er et ord, der er misbrugt i vores sprog, så er det spiritualitet.
 • Frem for alt, lad os være oprigtige.
 • Gudelære er en forbandelse. Videnskab er en velsignelse.
 • Alle har fuldstændig samme rettigheder.
 • Tankefrihed og ytringsfrihed er mere værdifuldt end noget andet under himlen.
 • Jeg tror ganske enkelt på forstandens absolutte frihed.
 • Jeg er for tankens absolutte frihed, overalt, i hver del, område og afsnit af den menneskelige forstand.
 • Det er en byrde at eje mere, end man har brug for.
 • Lad os få mere videnskab og flere følelser, mere viden og større bevidsthed, mere frihed og mere kærlighed.
 • De heldige skulle hjælpe ulykkesofre, den stærke skulle forsvare den svage og den intellektuelle skulle med kærlige hænder føre den mentalt svage; men retfærdigheden skulle fjerne bindet fra sine øjne længe nok til at skelne mellem den ryggesløse og den uheldige.
 • Igen siger jeg, at kvinder er bedre end mænd.
 • Håbet er den eneste bi, som kan skabe honning uden blomster.
 • Hukommelsen er forstandens gnier; glemsomheden dens ødeland.
 • Intellektuel frihed er ikke andet end retten til at være ærlig.
 • Ortodoksi er middelmådighedens ly.
 • Jalousi har aldrig indset værdien af fakta.

Eksterne henvisninger[redigér]