Per Lange

Fra Wikiquote
[[Fil:|thumb|Per Lange]]

Per Lange(1901-1991)

Biografi på Wikipedia
Værker på Wikisource
Billeder, videoer og lydfiler på Wikicommons
Per Lange (30. august 1901 – 9. juli 1991) var en dansk lyriker som skrev de tre digtsamlinger, Kaos og Stjærnen (1926), Forvandlinger (1929), Orfeus (1932) samt flere essaysamlinger, bl.a. Spejlinger (1953) og Samtaler med et Æsel (1961).


Citater

For at faa det rette udbytte af sine laster bør man dyrke dem med et vist maadehold, som dog naturligvis ikke maa overdrives - man kunne risikere at miste dem og se dem afløst af andre, langt mere fatale tilbøjeligheder, f.eks. afholdenhed og den deraf følgende farisæisme, som er værre end de syv dødssynder tilsammen. ("Tobakkens pris", i Den lille bog om de gode glæder, red. Jacob Paludan, Thaning & Appel, 1956)

(...) tobakken er i mere end én henseende en overjordisk plante, og kun ilden kan forløse dens sjæl. At være rodfrugt og nyttevækst overlader den gerne til sin triste fætter, kartoflen. (smst.)