Spring til indhold

Immanuel Kant

Fra Wikiquote
Immanuel Kant

Immanuel Kant(22. April 1724 i Königsberg - 12. Februar 1804 in Königsberg)

Biografi på Wikipedia
Værker på Wikisource
Billeder, videoer og lydfiler på Wikicommons
Immanuel Kant var en tysk filosof. Formodentlig en af oplysningstidens [1] mest betydningsfulde filosoffer. Kant er formentlig mest berømt for to ting, henholdsvis det såkaldte "kategoriske imperativ", der er et forsøg på at opstille en almengyldig etisk regel på baggrund af fornuften, samt hans opdeling af verden i "tingen for os" og "tingen i sig selv". Kant regnes angiveligt for ophavsmanden til begrebet oplysning.


Citater

Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning?

Oplysning er menneskets udgang af dets selvforskyldte umyndighed. Umyndighed er manglende formåen til at bruge sin forstand uden en andens ledelse. Selvforskyldt er denne umyndighed, når årsagen ikke skyldes en mangel ved forstanden, men ved manglende beslutsomhed og mod til at klare sig uden en andens ledelse. Sapere aude! Hav mod til at bruge din egen forstand! er altså oplysningens valgsprog. (Fra: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? i Berlinische Monatsschrif 30. september 1784)

Original citat:

Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.

(Fra: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? i Berlinische Monatsschrif 30. september 1784)

Andre citater

  • Af så kroget et træ, som mennesket er gjort af, kan intet lige skæres
  • De frygter døden mindst, hvis liv har mest værd.
  • Handl sådan, at din viljes grundsætning til enhver tid tillige kan gælde som princip for almen lovgivning.
  • Lad os betragte vores liv som en barneleg, hvor intet er alvorligt undtagen ærligheden.
  • Latterligst af alt er at opretholde skinnet mod andre så længe, at man bilder sig selv ind, at det er sandheden.
  • Tit er det bedre at bede om tilgivelse end om tilladelse.
  • Vi kan bedømme et menneskes hjerte ud fra hans behandling af dyr.

Eksterne henvisninger[redigér]