Spring til indhold

Harald Giersing

Fra Wikiquote
Harald Giersing

Harald Giersing(1881 - 1927)

Biografi på Wikipedia
Værker på Wikisource
Billeder, videoer og lydfiler på Wikicommons
Harald Giersing (født 24. april 1881 i København; død 15. januar 1927 smst) var en dansk maler, en hovedfigur i det modernistiske gennembrud i Danmark omkring 1910-20. Med sine portrætter og figurmalerier, fodbold- og balletbilleder, skovinteriører, landeveje og kirkegårdsbilleder, og med sin intelligente og skarpe pen står Giersing som en af de vigtigste danske kunstnere i 1900-tallet.


Citater

 • - Ethvert levende Forbillede indeholder et stærkere dekorativt Incitament for en Maler end et livløst. Derfor har de største Malere malet Mennesker.
  Manuskript uden titel, o. 1908-11
 • Værd at erindre: Et Landskab kan taale at forvrænges gennem brydende Glas; det beholder dog sit væsentligste Indhold.
  Fra "Aforismer", Klingen 1. årg. nr. 2, november 1917
 • At male er at indrette sig, at faa Fred.
  Fra "Aforismer", Klingen 1. årg. nr.2, november 1917
 • Smukke Farver er en Fjende af godt Maleri. Et godt Maleri er altid Smukt i Farven.
  Fra "Aforismer", Klingen 1. årg. nr. 2, november 1917
 • Naturen er intet, Billedet af den alt.
  Fra "Aforismer", Klingen 1. årg. nr. 2, november 1917
 • Aktor: – Saadan ser han ikke Tingene! Defensor: – Nej, men saadan maler han dem.
  Notat i skitsebog. Ca. 1919. Statens Museum for Kunst, Den Kgl. Kobberstiksamling
 • Den, der elsker Detaljer, mangler Sans for Skønheden.
  Fra "Aforismer", Klingen 1. årg. nr. 2, november 1917
 • Alt nyt er godt, fordi alt godt er nyt.
  Fra "Aforismer", Klingen 1. årg. nr. 2, november 1917
 • God Kunst er altid national. National kunst er altid daarlig.
  Fra "Aforismer", Klingen 1. årg. nr. 2, november 1917)(Denne sentens har Giersing sandsynligvis lånt af den norske maler Christian Krohg.
 • Den eneste synd der existerer, er det at gøre noget andet end det man vil.
  Harald Giersing, april 1901
 • Var Verden fuldkommen, var alle Kunstnere, vilde ingen male, men blot glæde sig. Og synge. Musik er den eneste ægte Kunst, den eneste virkelig himmelske.
  Fra brev til Sven Müller, 9.juli 1902
 • Rammens Kant er Billedets stærkeste Virkning.
  Fra "Aforismer", Klingen 1. årg. nr. 2, november 1917
 • Maleren ser ikke sine billeder, naar han maler dem, han føler dem kun.
  Fra "Aforismer", Klingen 1. årg. nr. 2, november 1917

Digt skrevet i Fussingø i 1905

[redigér]
Glød og Brand
og mægtig Flammehav,
bag skyer tændt, indunder Himlene.
En Dag er endt,
dens Sol gik under.
Koldt blæser Nattens Vind,
– fra lave Skyer
daler Mørket.
Et Kuldegys
gik gennem Markens Hegn
aah Døden!
det var som Døden aandede
sit Navn imod mit Hjerte.