Spring til indhold

H.C. Hansen

Fra Wikiquote
H.C. Hansen

H.C. Hansen(født 1906)

Biografi på Wikipedia
Værker på Wikisource
Billeder, videoer og lydfiler på Wikicommons
H.C. Hansen var dansk statsminister


Citater

  • Mig skal de sgu ikke tage pis på!
    Som Statsminister under den store demonstration på Christiansborg Slotsplads under storkonflikten 1956. Som citeret i Regin Schmidt, Ramus Mariager, Morten Heiberg (2009). PET: Historien om Politiets Efterretningstjeneste fra den kolde krig til krigen mod terror. Gyldendal. ISBN 978792081220. 
  • Under Deres besøg her for et par dage siden gjorde De nogle bemærkninger om den mulige oplagring af ammunitionsforsyninger af en særlig slags på forsvarsområderne i Grønland. Jeg fik det indtryk, at Deres regering ikke så noget problem i denne sag, som efter dens opfattelse var dækket af Overenskomsten af 27. april 1951, ifølge hvilken hver regering vil tage sådanne skridt, som er fornødne eller hensigtsmæssige for at løse opgaver i Grønland, og den amerikanske regering er berettiget til at oplagre forsyninger, træffe foransaltninger til områdets beskyttelse mv., og enhver form for materiel, forsyninger mv. skal kunne indføres under fritagelse for undersøgelse. De fremlagde ikke nogen konkrete plan om en sådan mulig oplagring og stillede heller ikke spørgsmål vedrørende den danske regerings holdning i denne sag. Jeg mener ikke, at Deres bemærkninger giver anledning til nogen kommentarer fra min side.
    Det såkaldte "H.C. Hansen-papir" fra 1957 skrevet til den amerikanske ambassadør efter en uformel henvendelse til H.C. Hansen vedrørende atomvåben i Grønland. Som citeret i 25 statsministre hvor det vurderes at "det er ganske usandsynligt, at H. C. Hansen selv har skrevet H. C. Hansen-papiret. Det er professionelt diplomatisk arbejde på et meget højt plan. H. C. HAnsens indsats har bestået i at acceptere, at det blev videregivet i hans navn." Som citeret i Søren Mørch og Knud Ryg Olsen (2004). 25 statsministre: 25 fortællinger om magten i Danmark i det tyvende århundrede.