Spring til indhold

Friedrich Nietzsche

Fra Wikiquote
Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche(1844 - 1900)

Biografi på Wikipedia
Værker på Wikisource
Billeder, videoer og lydfiler på Wikicommons
Friedrich Wilhelm Nietzsche (15. oktober 1844 - 25. august 1900) var en indflydelsesrig tysk filosof. Han skrev kritisk om moral, religion, kultur, filosofi og videnskab i en særegen filosofisk stil med brug af aforismer. Nietzsche fik indflydelse, der strakte sig langt ud over filosofien til eksistentialisme og postmodernisme.


Citater

 • »Himmeriget« er en hjertets tilstand - ikke noget, som kommer »over jorden« eller »efter døden«.
 • Af alt, der er skrevet, elsker jeg kun det, der er skrevet i blod.
 • Alt godt er forvandlingen af et onde: enhver gud har en djævel til fader.
 • Begæret ødelægger det, man vil have.
 • Da jeg var ung, mødte jeg en farlig guddom, og jeg havde ikke lyst til at fortælle nogen om, hvad der dengang randt mig igennem sjælen - af både gode og dårlige sager. Således lærte jeg betids at tie, ligesom at man tier bedst ved at tale; og at et menneske, der har noget bag sig, har brug for at have noget foran sig, det være sig i forhold til andre eller til sig selv. For man har brug for noget at dække sig bag for at blive helbredt for sig selv, og for at gøre det muligt for andre at leve med os.
 • De slanger, der ikke kan skifte ham, går til grunde. Ligesådan åndsmenneskene, der forhindres i at skifte deres meninger: de ophører med at være åndsmennesker.
 • Den der kæmper mod uhyrer må se til, at han ikke selv bliver et uhyre. Og når du længe kigger i en afgrund, kigger afgrunden også ind i dig selv.
 • Den modstand, der ikke slår dig ihjel - gør dig stærk.
 • Den, som giver noget stort bort, møder ingen taknemmelighed, for modtageren har allerede gennem gaven fået tilstrækkeligt at bære på.
 • Den, som ikke kan lyve, ved ikke, hvad sandhed er.
 • Der findes en flig af galskab i al kærlighed - men også en smule fornuft i al galskab.
 • Der findes ingen moralske fænomener men bare en moralsk fortolkning af fænomenerne.
 • Det er lettere at tilgive en fjende end en ven.
 • Det jeg fortæller, er de næste to århundredes historie. Jeg fortæller det som vil komme: Nihilismens opståen …
 • En hurtig tur gennem galeanstalten gør det klart, at tro ikke beviser noget.
 • En spøg er gravskriften over en følelse.
 • En sådan ånd, der er blevet fri, står med en glad og fortrøstningsfuld fatalisme midt i altet, i den tro, at kun det enkeltstående er forkasteligt, at alt forløser og bekræfter sig i helheden. Han benægter ikke længere. Men en sådan tro er den højeste af al mulig tro: jeg har døbt den i Dionysos' navn.
 • Er mennesket er fejlgreb af Gud? Eller er Gud er fejlgreb af mennesket?
 • Ethvert fællesskab gør - på alle måder, hvorsomhelst, nårsomhelst - én gemen! (Hinsides godt og ondt)'
 • Fejltagelser er hos de enkelte noget sjældent - men hos grupper, partier og folk er det regelen.
 • Formel for min lykke: Et ja, et nej, en lige linje, et mål...
 • Frygten er moralismens moder.
 • Før virkningen tror man på andre årsager end efter virkningen.
 • Først sent har man modet til det, som man egentlig godt ved. (Viljen til Magt)'
 • Gud er død!
 • Gud er en tanke, som gør alt det ærlige uærligt
 • Hvad der gøres ud fra kærlighed, sker altid hinsides godt og ondt.
 • Hvad hjælper det, at det er en god bog, når det er et fæ, der læser den.
 • Hvad jeg frygter, er ikke den skrækkelige skikkelse bag min stol, men dens stemme: heller ikke ordene, men skikkelsens gysende, uartikulerede og umenneskelige tone. Ja, hvis den overhovedet taler, som mennesker taler!
 • Hvis man har personlighed, så har man også sin egen typiske oplevelse, der kommer igen og igen.
 • Hvorfor ser mennesket ikke tingene? Det stiller sig selv i vejen, det skjuler tingene.
 • Høflighed er ofte kendetegnet på en kejtet beskedenhed.
 • I en mands liv er der to tragedier: at have nået sine mål, og ikke at have nået dem.
 • I ethvert rigtigt menneske er gemt et barn, der ønsker at lege.
 • I himlen er alle de spændende mennesker fraværende.
 • Idealisten er uforbederlig. Hvis han bliver smidt ud af sin himmel, gør han helvede til sit ideal.
 • Ingen dør nu til dags af dræbende sandheder, der gives for mange modgifte.
 • Jeg er ikke oprevet over at du løj for mig; Jeg er oprevet over at jeg fra nu af ikke kan stole på dig igen.
 • Jeg lærer jer om overmennesket. Mennesket er noget der skal overvindes.
 • Jeg mistror alle systematikere og undgår dem. Viljen til system er en mangel på retskaffenhed.
 • Kristendommen gav erotikken gift - den døde ikke deraf men udartede til perversion.
 • Kærlighed og had er ikke blinde, men blændede af den ild, de bærer med sig.
 • Kærlighed til én er barbari: thi den bliver udøvet på bekostning af alt andet. Også kærligheden til Gud.
 • Liv - det betyder: bestandig at støde noget fra sig som vil dø. Liv - det betyder: at være grusom og ubønhørlig overfor alt, som gør os (og ikke kun os) svage og gamle.
 • Man hader ikke, så længe man afskyr.
 • Man må endnu have kaos i sig for at kunne føde en dansende stjerne.
 • Mandens modenhed: det vil sige at have genfundet den alvor, som man havde som barn under legen.
 • Mod den dumme pande hører som retmæssig argument den knyttede næve.
 • Moralens intolerance er et udtryk for menneskenes svaghed.
 • Nær mistro til alle, i hvilken trangen til at straffe er stærk.
 • Næstekærlighed er trang efter ny ejendom.
 • Når beslutningen en gang er truffet, skal man lukke ørene for selv det bedste modargument. Det er tegn på en stærk karakter. Altså en situationsbestemt vilje til dumhed.
 • Når Gud er død, må de stærke blandt menneskene selv blive guder, overmennesker, livsbekræftende, leende, dansende, usårlige.
 • Når vi er trætte, bliver vi angrebet af idéer, som vi nedkæmpede for længe siden.
 • Og den, der skal være skaber af godt og ondt, må først være en tilintetgører og knuse værdier.
 • Overbevisninger er farligere fjender af sandheden end løgne.
 • Sandelig siger jeg jer: noget godt og ondt, der skulle være uforgængeligt, dét findes ikke. Ud fra sig selv må det igen og igen overvinde sig selv.
 • Slet ikke at tale om sig selv er et meget fornemt hykleri.
 • Sundhed, fremtid, vækst, magt, liv …
 • Så megen kærlighed og godhed findes ikke her i verden, at man har ret til at sløse det bort på et opdigtet væsen.
 • Tolerance er et bevis på mistillid til ens eget ideal.
 • Vi anser ikke dyrene for moralske væsener. Men mener I da, at de anser os for moralske? Jeg er bange for, at dyrene betragter mennesket som et væsen af samme slags som de selv, som på en meget farlig måde har mistet den sunde dyreforstand.
 • Vi nægter ofte at acceptere en idè, udelukkende fordi det tonefald, hvormed den udtrykkes, ikke tiltaler os.
 • Visionæren lyver for sig selv, løgneren kun for andre.
 • Ængstelighedens grad er en målestok for intelligensen.
 • Åh, min ven! Indimellem løber den anelse gennem hovedet på mig, at jeg lever et overordentligt farligt liv. For jeg hører til de maskiner som kan springe i stykker.'

Eksterne henvisninger[redigér]