Spring til indhold

Connie Hedegaard

Fra Wikiquote
Connie Hedegaard

Connie Hedegaard(født 1960)

Biografi på Wikipedia
Værker på Wikisource
Billeder, videoer og lydfiler på Wikicommons
Connie Hedegaard er dansk folketingspolitiker fra Det Konservative Folkeparti, og siden 2007 har hun været Klima- og Energiminister. Mellem 2004-2007 var hun Miljøminister.


Citater

  • I det ene tilfælde ser det ud til at der har været problemer med gearkassen og det har forårsaget at vingebremser­ne blev ødelagt. Det vil blive under­søgt nærmere. I det andet tilfælde er de bolte, der holdt møllevingen, knæk­ket, fordi de ikke var ordentligt til­spændt. (...) Ingen vindmøller bliver sat op i Danmark, inden alt fra fundament til rotorblade er gennemgået og tjekket. Vi har meget stramme sikkerhedskrav til vindmøller, og det er ekstremt få uheld, vi har set. Hidtil har det været frivilligt, om ejere ville gennemføre service på deres møller - nu gør vi det obligatorisk. Dermed er fortsat klart, at det selvfølgelig er vindmølleproducenten og vindmølleejeren, der har det fulde ansvar for deres møller. Det har der heller ikke været den mindste tvivl om i de konkrete sager.
    Sagt omkring danske vindmøllers fald og ødelæggelse efter vinterstormene. TV2 Nyhederne 29.02.2008.
  • Hvis vi skal realisere visionen om at være helt fri for olie, kul og gas, så skal vi udbygge vores vindmølleparker ganske meget i fremtiden. (...) Det er ikke nogen dårlig forretning for Danmark. Og iøvrigt - hvor meget koster forsyningssikkerhed? I de kommende år går mængden af olie og gas fra Nordsøen ned, og så skal vi til at importere olie fra Mellemøsten og gas fra Rusland, med mindre vi kan udbygge med vedvarende energi.
    DR-Nyheder - 17.09.2009