Christian Braunmann Tullin

Fra Wikiquote
Christian Braunmann Tullin

Christian Braunmann Tullin(1728 - 1765)

Biografi på Wikipedia
Værker på Wikisource
Billeder, videoer og lydfiler på Wikicommons
Christian Braunmann Tullin (6. september 1728 - 21. januar 1765) var en dansk-norsk digter og forretningsmand.


Citater

 • Jeg har merket, at en Mening ansees først for ugudelig, eller i det mindste kjettersk, siden for problematisk og tilsidst for antagelig.
  Samtlige Skrifter, 1773, bind 3, s. 42.
 • Det er en slet Statsmand, som ikke veed, at han er ulyksalig, naar han mister Folkets Tillid og Fortroelighed.
  Samtlige Skrifter, 1773, bind 3, s. 51.
 • At Navnet gjør intet til Sagen, seer man af Pavernes Historie, hvor Leones undertiden have været de beste og Innocentii de slemmeste.
  Samtlige Skrifter, 1773, bind 3, s. 79.
 • Naar man ikke kan gjøre nogen Fremgang ved Hoffet, ved Retten, i Elskov o.s.v. heder det: man har ingen Lykke; men Sagen er: man har ingen Penge.
  Samtlige Skrifter, 1773, bind 3, s. 102.
 • Jeg anseer Alderdommens store Poeter med samme Øjne, som visse store Regentere; jeg ærer dem, men jeg ønsker just ikke at være deres Undersaatter.
  Samtlige Skrifter, 1773, bind 3, s. 132.
 • Den som forstaaer Boghandelen tilgavns, udlader sig aldrig med alt, hvad han vil sige i det første Oplag; men gjemmer endeel Forbedringer, Rettelser, Forklaringer og Anmerkninger til det andet Oplag; thi saaledes har han ikke alene den Ære, at hans Skrift har gaaet to gange af Bankestokken; men han kan og sælge den samme Bog to gange til de samme Kjøbmænd.
  Samtlige Skrifter, 1773, bind 3, s. 191.